Landsbrancheklubben for Omsorg og Pædagogik
Om Landsbrancheklubben for Omsorg og Pædagogik Formålet for Landsbrancheklubben for Omsorg og Pædagogik er, at klubben i samarbejde med 3F samler omsorgsmedhjælpere og handicapledsagere for derigennem solidarisk at værne om fælles interesser.

Klubben arbejder med faglige spørgsmål og arbejdsmiljøspørgsmål og er med til at udbrede kendskabet til uddannelse inden for branchen.

Alle beskæftigede omsorgsmedhjælpere, handicapledsagere, pædagogiske assistenter og -elever er automatisk medlem af klubben.

LBK Omsorg og Paedagogik Vedtaegter 2022
Værd at vide

Handicapledsagerordningen er et tilbud om målrettet ledsagelse til borgere, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Handicapledsageren bistår den handicappede borger - for eksempel i hverdagens gøremål.

Lovgrundlaget er lov om Social Service §97.

Handicapledsagere er ansat af kommune og er omfattet af 3F's overenskomst med KL for handicapledsagere.

Rammeaftalerne om medindflydelse og medbestemmelse mellem KTO og KL samt KTO og RLTN fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommuner og regioner.

Rammeaftalerne indeholder også bestemmelser om valg af tillidsrepræsentanter m.v.

Rammeaftalen kan ikke stå alene. I din kommune eller din region, er rammeaftalen suppleret med en lokal MED-aftale.

På OAO's hjemmeside kan du via Danmarkskortet se, hvordan MED-udvalget er sammensat i din kommune.

På OAO's hjemmeside kan du også hente oplysninger om:

 • Information og drøftelse
 • Procedureretningslinjer
 • Budget
 • Vejledninger
 • MED-aktiviteter
 • Link om medindflydelse

Du kan også hente informationer på Personaleweb.dk, der er en hjemmeside, der fungerer som en samlet indgang til de centrale parters fælles aktiviteter. Aktiviteterne er organiseret i samarbejdsområder.

Personaleweb.dk indeholder blandt andet:

 • En oversigt over igangværende projekter
 • Udsendte publikationer
 • En beskrivelse af kommende aktiviteter
 • Links til andre relevante hjemmesider
 • Formidling af nyheder.
Danmarkskortet - Se hvordan MED-udvalget er sammensat i din kommune
Find flere oplysninger på OAO's hjemmeside

3F - Den Offentlige Gruppe har overenskomster for omsorgsmedhjælpere med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, samt overenskomster for handicapledsagere med Kommunernes Landsforening.

3F's overenskomster, aftaler og lønbilag for ansatte i regioner og kommuner ligger i databasen Faglig håndbog. Der kan du også søge oplysninger frem om andre organisationers overenskomster og aftaler.

Du kan altid hente en trykt version af overenskomsten i din lokale 3F fagforening.

Hvilken overenskomst?
Er du i tvivl om hvilken overenskomst, der er gældende for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.

Find overenskomst og lønbilag i Faglig håndbog
Find din overenskomst på 3f.dk her

Arbejdstidsaftalen gælder for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter.

Både for kommuner og regioner gælder det, at arbejdstidsaftalerne er indgået mellem henholdsvis KL, SL og FOA og RLTN, SL og FOA.

Du kan finder arbejdstidsaftalen i i databasen Faglig håndbog.

Aftalerne er også trykt i A5-udgave sammen med overenskomsten. Du kan altid hente en trykt version af overenskomsten i din lokale 3F fagforening.

Arbejdstidsaftalerne handler om, hvad du skal have for at gå på arbejde om aftenen og natten, på lørdage, søndage og søgnehelligdage.

Arbejdstidsaftalerne lægger også rammerne for, hvordan den daglige og ugentlige arbejdstid kan planlægges. Men som medarbejder har det betydning, hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvordan bemandingen passer med de opgaver, der skal løses, og hvem du skal arbejde sammen med.

Alle disse hensyn skal forenes i en grundig tilrettelæggelse af arbejdstiden.

På hjemmesiden Arbejdsmiljøweb kan du i pakken TID-skrift finde inspiration til at skabe en vellykket vagtplan.

Find Døgnarbejdstidsaftalerne på det kommunale område
Find arbejdstidsaftalen i Faglig håndbog
Find inspiration til en vellykket vagtplan på arbejdsmiljoweb.dk

Kommuner
Lønnen for ansatte i kommuner finder du i Faglig Håndbog.

Når du står på Faglig Håndbogs startside, så klikker du på ”Kommuner inkl. Bornholms”, som du finder i venstre side. Det næste du skal gøre er at klikke på mappen, der hedder ”Aftaler og lønninger”. Så klikker du på mappen ”Løn” og derefter på mappen ”Lønninger”. Nu åbner en lang række lønbilag, og når du klikker på det lønbilag som du leder efter, så bliver der vist på skærmen.

I mappen ”Lønninger”. finder du årslønnen, månedslønnen, timelønnen, satser på tillæg mv.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.

Regioner
Lønnen for ansatte i regioner finder du i Faglig Håndbog. 

Når du står på Faglig Håndbogs startside, så klikker du på ”Danske Regioner”, som du finder i venstre side. Det næste du skal gøre er at klikke på mappen, der hedder ”Aftaler og lønninger”. Så klikker du på mappen ”Løn” og derefter på mappen ”Lønninger”. Nu åbner en lang række lønbilag, og når du klikker på det lønbilag som du leder efter, så bliver der vist på skærmen.

I mappen ”Lønninger”. finder du årslønnen, månedslønnen, timelønnen, satser på tillæg mv.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i din lokale 3F fagforening eller hos din tillidsrepræsentant.

Løn for ansatte i kommuner
Løn for ansatte i regioner
 • BFA – Velfærd og Offentlig administrations arbejde er målrettet sikkerhedsrepræsentanter og ledere på sygehuse, daginstitutioner, døgninstitutioner, plejehjem, i hjemmeplejen, i fysioterapien og læge-, dyrlæge- og tandlægeklinikker. 
 • BFA – Velfærd og Offentlig administration består af repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere.
 • BFA – Velfærd og Offentlig administrations indsatser gennemføres primært indenfor tre programmer: "Psykisk arbejdsmiljø", "Personhåndtering" og "Indeklima".
 • BFA – Velfærd og Offentlig administration har lavet en hjemmeside, og på hjemmesiden, er der en hel sektion, der retter sig mod arbejdet i døgninstitutioner.

På www.arbejdsmiljoweb.dk får du inspiration i forhold til mange af de arbejdsmiljø spørgsmål, så du dagligt støder på.

Læs mere på arbejdsmiljoweb.dk

Har du masser af arbejdserfaring som omsorgsmedhjælper og lyst til en uddannelse, så læs mere om uddannelsen på sevu.dk

Du kan også læse mere om uddannelser på det offentlige område på 3f.dk.

Læs mere om uddannelsen som pædagogisk assistent på sevu.dk
Se erhvervsuddannelser inden for det offentlige område


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt