Nyheder
Nyhedsbrev Samarbejdssekretariatet april 2020 Formand og næstformand for SU i Udlændingestyrelsen giver et indblik i, hvordan det opleves, når der træffes en politisk beslutning om at ens arbejdsplads udflyttes.

Kære læser

Organisatoriske forandringer er et grundvilkår, når man er ansat som medarbejder eller leder på en statslig institution. Nogle omstillingsprocesser vil være kærkomne, mens andre sker for at sikre at institutionen tilpasses – for eksempel ændret økonomi eller lovgivning.

De fleste omstillingsprocesser er heldigvis ikke at så drastisk karakter som den verdensomspændende pandemi, som lige nu påvirker vores alles arbejdsliv, men organisatoriske omstillinger kan opleves som drastiske – både når de sker som konsekvens af politiske forlig eller ressortomlægninger eller – når processen er selvvalgt og formålet er at omstille organisationen til en ændret virkelighed.

Vi er så heldige, at formand og næstformand for SU i Udlændingestyrelsen har inviteret os ind i ”maskinrummet” og giver et indblik i, hvordan det opleves, når der træffes en politisk beslutning om at ens arbejdsplads skal flytte fra København til Næstved. Vi synes, at formanden for styrelsens SU, Niels Henrik Larsen, beskriver værdien at af have et SU meget fint, når han pointerer at ”Det værste, man som ledelse kan gøre i en sådan situation, er at gå ind i processen med en ”dem og os” tilgang. Der findes kun ”os”, og vi er sammen om at finde frem til de løsninger, der skaber de bedst mulige betingelser for medarbejderne og for den samfundsopgave, vi er sat til at løse.” Læs også interviewet med næstformand for SU, Rikke Thomsen, der fortæller, at processen med at forberede udflytningen til tider har bragt usikkerhed og udfordringer med sig, men den også har åbnet for muligheden for noget positivt – og at SU har været en central aktør i forhold til dette.

I ”SAMSEK-konsulenterne blogger” opsummerer vi, hvad SU’s rolle er i forbindelse med organisatoriske omstillinger på arbejdspladsen, og endelig opsummerer vi nogle af pointerne fra vores paneldebat i efteråret 2019, hvor vi havde inviteret en række garvede SU-medlemmer ind til at give deres bud på, hvad der skal til for at SU’s arbejde giver værdi for arbejdspladsen.

Hvis dit SU oplever behov for at tage et spadestik dybere i forhold til SU’s rolle som aktør i forhold til en aktuel eller kommende omstillingsproces på jeres arbejdsplads, tilbyder vi et kursus, der sætter fokus på det. Læs mere på vores hjemmeside.

God læselyst, og pas på jer selv og hinanden

På sekretariatets vegne
Magnus og Pia


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt