Nyheder
Nyhedsbrev Samarbejdssekretariatet august 2020 Nu er vi efterhånden ved at være tilbage fra en velfortjent sommerferie, og vi tripper for at komme ud og besøge jer på statens arbejdspladser.

Kære læser

Nu er vi efterhånden ved at være tilbage fra en velfortjent sommerferie, og vi tripper for at komme ud og besøge jer på statens arbejdspladser. I det her nyhedsbrev kan du læse om, hvordan vi kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at styrke SU-arbejdet  og hele jeres organisation.

Vores rådgivningstelefon har været åben – også under covid-19. Vi har fået rigtig mange spørgsmål omkring fortolkning af Samarbejdsaftalen i forhold til nedlukning og genåbning af de statslige arbejdspladser. Du kan læse vores svar på de hyppigst forekommende spørgsmål på vores blog. Her kan du også læse vores gode råd til, hvordan I får SU-arbejdet til at fungere på distancen.

…Og ja, vi har åbent for tilmeldinger til vores kurser. Vi følger myndighedernes retningslinjer for genåbning af arbejdspladserne nøje, og det betyder, at vi lige nu kan undervise på alle statens arbejdspladser. Hvis det ulykkelige skulle ske, at regeringen beslutter en hel eller delvis gennedlukning på grund af stigende smittetryk, vil kurserne blive udsat/aflyst vederlagsfrit for arbejdspladsen.

Kurser for nyudpegede medlemmer af SU, ”SU med Succes”, finder du i vores kursuskalender. Læringsmålene for kurserne opfylder §11 i Samarbejdsaftalen om at nyudpegede medlemmer (ledelses- og medarbejderrepræsentanter) inden for seks måneder skal gives mulighed for at blive uddannet i Samarbejdsaftalen og samarbejdssystemet, og så giver kurserne mulighed for at vidensdele med andre nyudpegede medlemmer – og ikke mindst vores dygtige undervisere om, hvordan I får skabt værdi i samarbejdet og får SU-arbejdet til at fungere i praksis. Og til jer der gerne vil have et fælles ståsted for at udvikle jeres SU-arbejde sammen, tilbyder vi ”SU med Succes”-kurset for hele samarbejdsudvalget på jeres arbejdsplads. Her udvikler I et fælles sprog og får indspark fra vores undervisere i forhold til de specifikke forhold der er på netop jeres arbejdsplads. Du kan læse mere om kurserne på vores website.

Til det erfarne SU tilbyder vi et kursus, hvor I får ny inspiration eller et skub udefra – og hvis et af nedenstående udsagn passer på jeres SU, kan vi kun opfordre jer til at få booket et kursus hurtigst muligt:

  • Har I mange drøftelser uden at opleve, at I når frem til en løsning?
  • Bærer jeres møder præg af monolog frem for dialog – eller af forhandling frem for drøftelse?
  • Har I brug for hjælp til at revidere forretningsorden eller oprette underudvalg?
  • Vil I gerne arbejde med opfølgning på APV eller udarbejde en personalepolitik?
  • Er det svært at komme i gang med at arbejde med strategisk kompetenceudvikling?
  • Er der behov for sparring i forhold til skæringsfladerne til arbejdsmiljøarbejdet?
  • Overvejer I hvordan I bedst kommunikerer om SU’s arbejde til resten af arbejdspladsen?

Kurset tager afsæt i jeres SU-arbejde og erfaringer. Samarbejdsaftalen danner rammen, men I sammensætter selv det detaljerede indhold på kurset i dialog med underviseren.

Vores andet tilbud til det erfarne SU er et kursus, der sætter fokus på SU som aktør i forhold til arbejdspladsens udvikling. Kurset tager afsæt i jeres SU-arbejde og erfaringer, og sætter fokus på et emne, som er aktuelt på jeres arbejdsplads – og som I gerne i højere grad vil arbejde strategisk med. Det kan være organisatorisk omstilling, trivsel på arbejdspladsen eller andre konkrete emner, der fylder hos jer. Kurset tager udgangspunkt i SU-aftalen og der vil - uanset tema - være fokus på hvordan man fremmer dialog og det strategiske arbejde i SU. I vil derfor også kunne bruge de metoder, I lærer, til lignende, fremtidige processer i jeres SU-arbejde.

Hvis du og din arbejdsplads er interesseret i at booke et kursus, skal I endelig kontakte os. Også hvis I har ønsker om en kursusdag eller et forløb, der falder uden for ovenstående kategorier.

Som altid håber vi, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kollegaer og opfordre dem til også at tilmelde sig.

På sekretariatets vegne,
Magnus og Pia

Læs mere her.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt