Nyheder
Reguleringen af løn og tjenestemandspensioner i staten er nu fastsat Fejlen, der satte lønreguleringen pr. 1. februar i bero, er nu rettet, og reguleringen af løn og tjenestemandspensioner i staten er blevet fastsat.

19. januar meddelte OAO, at lønreguleringen pr. 1. februar var sat i bero på grund af en fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Danmarks Statistik har nu rettet fejlen, og den korrekte regulering er nu kendt.

Den statslige lønudvikling i 3. kvartal 2020 er opgjort til 2,2 pct, og det er 0,2 pct. lavere end tidligere opgjort. Der vil dog stadig være en mindre negativ regulering af februarlønnen i forhold til lønnen for januar, da reguleringsordningen fortsat udmønter negativt. Lønnen vil blive nedsat med 0,09 pct. (mod tidligere 0,25 pct.).

Lønanvisningen til bagudlønnede finder sted i løbet af februar måned, og disse vil få udbetalt den korrekte løn for februar.

Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned. Da regulering af februarlønnen for forudlønnede enten var sat i bero eller fejlagtigt nedreguleret, vil der ske en efterregulering af februarlønnen for disse.

Regulering af lønningerne i staten pr. 1. februar 2021

Reguleringsordningen udmønter negativt med -0,74 pct. I CFU-forliget for OK18 er der aftalt en generel lønstigning på 0,68 pct. pr. 1. februar 2021, og nettoudmøntningen er dermed -0,06 pct. På grund af niveauforskydningen svarer det til, at lønnen pr. 1. februar 2021 sættes ned med 0,09 pct.

Forventningen ved forligsindgåelsen var, at reguleringsordningen ville udmønte med et plus på 0,10 pct. Årsagen til den negative udmøntning er endnu en gang, at den private lønudvikling blev lavere end skønnet ved forligets indgåelse.

Procentreguleringen

Procentreguleringen er beregnet med udgangspunkt i lønniveau 31. marts 2012 (grundbeløb).

Procentregulering for lønninger pr. 1. februar 2021

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten er beregnet til 10,2211 (grundbeløb 31. marts 2012).

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021

Den nye reguleringsprocent for pensioner er beregnet til 45,8279 (grundbeløb 31. marts 1997).

De gældende lønninger og pensioner pr. 1. februar 2021 findes ved at gange grundbeløbet med procentreguleringerne ovenfor.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt