Nyheder
Samarbejdssekretariatet i en corona-tid I en tid med mange omstillinger på arbejdspladsen, grundet tilpasning til covid-19 situationen, er drøftelserne i SU afgørende for, at ledelsen kan træffe de rigtige beslutninger.

SU skal gøre en forskel på jeres arbejdsplads. Ikke mindst i en tid med mange omstillinger på arbejdspladsen grundet tilpasning til covid-19 situationen, er drøftelserne i SU afgørende for, at ledelsen kan træffe de rigtige beslutninger, idet det er her, at medarbejdernes synspunkter og perspektiver bliver inddraget i beslutningsgrundlaget.

Ingen ved i hvor lang tid covid-19 vil påvirke forudsætningerne for vores arbejdsliv og dermed også SU-systemets virke på de statslige arbejdspladser. I Samarbejdssekretariatet vil vi gerne gøre vores til fortsat at understøtte det gode samarbejde på alle statslige arbejdspladser ved at være til rådighed for spørgsmål, inspiration og ikke mindst fortsat undervisning af nye medlemmer af samarbejdsudvalg samt, hvor det er muligt, også fysiske kurser og processer for samlede SU-udvalg. Samtidig skal vi ligesom alle andre udvise ansvarlighed for ikke, uforvarende, at medvirke til at sprede smitte.

Kursustilbuddet vil derfor være justeret i de kommende måneder.

Se vores kursustilbud her.

  • Alle ”åbne” grundkurser med deltagelse på tværs af arbejdspladser vil i de kommende måneder blive afviklet virtuelt. Vi er er fuld gang med at klæde vores dygtige undervisere på til også at varetage denne opgave samt at tilpasse kursets indhold til formatet. Kursuskalenderen vil løbende blive opdateret, men allerede nu vil I kunne tilmelde jer vores virtuelle grundkurser, således at alle nye medlemmer får forudsætninger for at bidrage til værdiskabelsen i SU gennem en afklaring af formål, roller og forpligtigelser i SU.
  • Alle arbejdspladsrettede kurser afholdes pt. som fysiske kurser. Dette gør vi, fordi såvel forskning som vores egne erfaringer viser, at det at befinde sig i det samme lokale, er en forudsætning for at kunne opbygge og vedligeholde de gode relationer til hinanden. Vi har derfor opstillet en række krav til såvel arbejdsplads, deltagere såvel som til vores undervisere for at sikre, at undervisningen kan gennemføres på forsvarlig vis. Du kan se vores retningslinjer for gennemførsel af undervisning med fysisk fremmøde her.
  • Derudover har vi justeret i vores vilkår for afbestilling af kurser, således at bookninger kan aflyses grundet coronaforhold/nedlukning helt indtil 5 dage før planlagt afholdelse uden beregning. Vi håber at dette kan være med til, at vi fortsat kan få lov til at bidrage til kvalificering af jeres SU-arbejde gennem veltilrettelagte kurser (både indholds- og corona-mæssigt).

I kan se yderligere om vores kursustilbud her.

Afslutningsvis vil vi gerne fortælle jer, at vi præsenterer vores reviderede evalueringstilbud mandag 26. oktober kl. 12.00-13.00. Udover præsentationen af det reviderede værktøj vil et panel med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra udvalgte arbejdspladser fortælle om deres erfaringer og den værdiskabelse, det gav arbejdspladsen at SU evaluerede sit arbejde. Afrundingsvis vil Samarbejdssekretariatet bruge 15 minutter på at gennemgå de elementer i SU-aftalen, der erfaringsmæssigt oftest udfordrer værdiskabelsen i SU-systemet. Drøftelserne bliver streamet, således at du kan deltage med spørgsmål og kommentarer undervejs. Du kan tilmelde dig her. Som altid håber vi, at du vil dele nyhedsbrevet med dine kollegaer og opfordre dem til også at tilmelde sig.

God læselyst.

På sekretariatets vegne,
Magnus og Pia


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt