Fritidsulykkesforsikring

Som medlem af 3F er du automatisk dækket af Alkas fritidsulykkesforsikring, medmindre du melder den fra.

For kun 38 kroner om måneden dækker 3F’s fritidsulykkesforsikring personskade og dødsfald ved ulykke for alle 3F-medlemmer, der betaler til forsikringen.

Du er dækket af forsikringen, så snart du er optaget som medlem af 3F. Det gælder naturligvis ikke, hvis du har sagt nej til ulykkesforsikring. 

Du kan til- og framelde dig forsikringen her.

Fritidsulykkesforsikringen dækker de tidspunkter af døgnet, hvor du ikke er på arbejde. Forsikringen ophører, når du ikke længere er medlem af 3F.

Er du ledig, dækker forsikringen hele døgnet, medmindre du arbejder frivilligt for andre.

Efterlønsmodtagere og pensionister er også dækket 24 timer i døgnet - dog med halv forsikringssum.

Har du spørgsmål vedrørende 3F Fritidsulykkesforsikring, kan du henvende dig til din lokale 3F fagforening eller direkte til Alka Forsikring på telefon 70 12 14 16.

Når uheldet er ude

Kommer du ud for et ulykke, dækker fritidsulykkesforsikringen maksimalt 270.000 kroner ved død og maksimalt 540.000 kroner ved invaliditet.

Dog udbetales dobbelt erstatning, hvis din mén-grad fastsættes til mindst 30 procent, og du er under 65 år på ulykkestidspunktet. Erstatningen ved invaliditet afhænger af méngraden.

Bemærk, at der udbetales erstatning allerede fra 5 procent méngrad, og udbetalingen er altid kontant og skattefri.

En i forvejen bestående sygdom eller invaliditet giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere. For eksempel bliver en tidligere skade på et knæ ikke erstattet.

Derimod bliver forværringen af knæskaden som følge af den nye ulykke erstattet, hvis forværringen er på 5 procent eller derover i méngrad.

Anmeld ulykkestilfælde

Tandbehandling, kiropraktor og fysioterapi

Foruden erstatning ved invaliditet og død kan forsikringen også dække udgifter til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde.

Ved tandskader, hvor Alka har anerkendt skaden, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandlægebehandling.

Behandlingsudgifter til lægeordineret fysioterapeut og kiropraktor dækkes også, hvis Alka har anerkendt erstatningspligten.

Beløbet kan maksimalt udgøre 10.800 kroner per skade.

Forsikringsdækning 2019

Ved død

Dækning

Ved død som følge af ulykkestilfælde:

270.000 kroner

For efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år og arbejdende medlemmer, som er gået på folkepension og pensionister:

135.000 kroner

For medlemmer under 18 år, der ikke har forsørgerpligt:
 
10.000 kroner
 

Ved invaliditet

 

Hvis et ulykkestilfælde medfører en méngrad på mindst 5%, udbetales der ménerstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som méngraden er fastsat til:
Til bedømmelse af invaliditetsgraden anvendes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

 

540.000 kroner

For efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år og arbejdende medlemmer, som er gået på folkepension og pensionister:
 
270.000 kroner 

Tillægserstatning

 

Hvis du på ulykkestidspunktet er under 65 år og méngraden fastsættes til 30 % eller derover ydes tillægserstatning. Det betyder, at din erstatning fordobles. Den samlede erstatning ved 100 % mén kan maksimalt udgøre:

1.000.000 kroner

Tandskade

 

Hvis du som følge af et ulykkestilfælde beskadiger dine tænder dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandlægebehandling, når skaden er anerkendt af ALKA.

Rimelige og nødvendige udgifter

Følgeudgifter

 

Herunder dækkes visse følgeudgifter i forbindelse med et ulykkestilfælde (se forsikringsbetingelserne). Følgeudgifterne dækkes max. med indtil 2% af invaliditetssummen pr. skade, når skaden er anerkendt af ALKA:

Udgifterne dækkes kun, såfremt der ikke opnås dækning fra anden side.

10.000 kroner

Arbejdsløse

 

Er dækket hele døgnet, men forudsætter at der ikke er tale om arbejde for andre. Se afsnittet ”Hvornår dækker forsikringen” i forsikringsbetingelserne.

 

Selvmord

 

Er dækket af forsikringen, men forudsætter uafbrudt medlemskab af forsikringen i ét år og der efterlades ægtefælle/registreret partner eller umyndige børn. Se betingelserne.

 

Hjemtransportdækning

 

           

Din ulykkesforsikring dækker også udgifter til hjemtransportforsikring ved ferierejser i op til 31 dage i EU- og visse EØS-landene. Se forsikringsbetingelsernes bagerst i brochuren. Hjemtransportdækningen via forbundsulykkesforsikringerne dækker også udgifter til hjemtransport ved dødsfald.

Læs også om ændring af forsikringen

Kritisk sygdom

Kritisk sygdom er ikke en del af fritidsulykkesforsikringen, men derimod en del af Arbejdsmarkedspensionerne.

Læs mere om kritisk sygdom.

Dokumenter
Fritidsulykkesforsikring 2019 6 MB PDF