Gruppeliv

Som medlem af 3F bliver du automatisk omfattet af 3F’s gruppelivsforsikring.

Med 3F’s gruppelivsforsikring sikrer du din nærmeste familie, hvis du dør. Så længe, du er medlem, og helt frem til du går på pension, er du omfattet 3F's gruppelivsforsikring.

Hvis du dør, inden du går på folkepension og efterlader dig børn i alderen 0-20 år, forhøjes hovedsummen med en børnesum pr. efterladt barn under 20 år.

Udbetaling fra gruppelivsforsikringen er fritaget for indkomstskat og statsafgift.

Eventuel boafgift fratrækkes dog inden udbetalingen.

Alder ved død til og med Forsikringssum Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år Børnesum pr. barn i alderen 17-18 år Børnesum pr. barn i alderen 19-20 år
Til og med 54 år 112.984 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
55 år 100.430 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
56 år 91.643 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
57 år 82.855 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
58 år 75.323 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
59 år 69.046 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
60 år 62.768 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
61 år - Folkepensionsalderen* 50.215 kroner 28.246 kroner 22.597 kroner 11.299 kroner
Fra folkepensionsalderen*,
hvis du fortsætter i arbejde
uden at overgå til folkepension.
9.415 kroner 0 kroner 0 kroner 0 kroner

*Dækningen ophører fra det tidspunkt, hvor du overgår til folkepension.

Børn

Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. Stedbørn dog kun hvis de er registreret i folkeregisteret på medlemmets adresse.

I samlivsforhold over to års varighed sidestilles samlevers børn med stedbørn, hvis de har samme adresse som medlemmet.

Vil du hellere have, at ALKA ringer dig op, så udfyld interessekortet her

Begunstigelseserklæringer

Hent begunstigelseserklæringer

Dokumenter
Gruppeliv 2019 392 KB PDF