Klag til 3F

Hvis du ikke mener, du har fået den korrekte behandling i din afdeling eller i forbundet, har du mulighed for at indsende en klage til 3F`s uvildige klageinstans.

Når klagerådets sekretariat har modtaget din klage, bliver der oprettet en sag, og din klage bliver sendt til udtalelse i afdelingen/forbundet.

Du vil få mulighed for at kommentere afdelingens/forbundets udtalelse. Denne skriftveksling tager erfaringsmæssigt noget tid. Når sagen er fuldt oplyst, vil den blive afgjort.

Personlige oplysninger
Fødselsdato
DagMånedÅr02/10-1975
*
Anders Andersen
*
Nørrebrogade 100, 4th
*
8700
*
Horsens
anders77@hotmail.dk
Er du medlem af 3F?

*
Yderligere oplysninger
*
*
Billede, word, pdf