Nyheder
3F Midtfjord generalforsamling 2022 3F Midtfjord afholdt generalforsamling for 2021 på Pavillon Christiansminde i Løgstør, hvor formand Lene Haugbølle bød velkommen.

FOKUS på tillidsvalgte
3F Midtfjord har gennem 2021 haft stor fokus på at få flere tillidsvalgte, og det er lykkedes oplyser formand Lene Haugbølle.
- Vi kan se hvilken betydning det har, når gode tillidsvalgte hjælper deres kolleger. Bislev Mejeri har valgt at flytte en del af deres smelteost produktion til Mellemøsten, og ville i den sammenhæng fyre 40 ansatte. De tillidsvalgte var meget aktive for at sikre, at de berørte kolleger havde mulighed for uddannelse eller flytning til et andet sted på Arla, så stort set alle de fyrede enten fortsat er i arbejde, kommet i uddannelse eller har fået en god fratrædelsesordning. Stort cadeau til dem, lyder det fra formanden.

OVERENSKOMSTER
- Vi har også haft fokus på at tegne overenskomster og det er lykkedes os at tegne 29 nye, så det går i den rigtige retning.

3F MIDTFJORD hentede 47 millioner kroner
Vi har igen inddrevet rigtig mange penge hjem til vore medlemmer, og de inddrevne midler er resultat af sager, afdelingen har ført for medlemmer gennem 2021. Det er penge der kommer fra løntjek, manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager samt hjælp i sociale sager.

RENGØRINGSASSISTENTER har ydet en ekstra indsats
- Lene Haugbølle oplyser, at det ikke kun er sundhedspersonalet der har ydet en ekstra indsats under corona, derfor skal man fra myndighedernes side passe på med kun at honorere sundhedspersonalet for en ekstra indsats.
- Mange af vore medlemmer har været presset meget hårdt, og enkelte har fået stress og dermed lang sygemelding. Igennem mange år har det ofte været rengøringsassistenter der blev "sparet" væk, hvilket resulterer i dårligere kvalitet i rengøringen.
- Corona situationen har dog medført, at rengøring er blevet værdsat af borgerne og brugerne af de offentlige institutioner som aldrig før. Forbedret rengøring og hygiejne har give samfundsmæssige gevinster, da lavere smittespredning medfører færre sygedage og børn i institutioner ikke udvikler astma i samme grad som før.
- Derfor er det vigtigt at fastholde fokus på vigtigheden af rengøring og hygiejne - og - at det kræver kompetencer og faglighed.

GODT ÅR for Industri og Byggeri
- Industri og Byggeområdet har haft et godt år, selvom corona situationen har fyldt meget. Spørgsmål om muligheder og regler i forhold til corona ved sygdom, isolation, børn der ikke må komme i børnehave osv. - er kommet i massevis indenfor alle faglige områder.
- Mange arbejdsgivere har også kontaktet os med henblik på rådgivning om reglerne. 
- Det er en periode vi ikke har oplevet før - og her er godt samarbejde en styrke.

OFFENTLIG UDLICITERING straffer rengøringsassistenter
- Jammerbugt Kommune valgte at udlicitere rengøringen til Privat Rengøring og vi slås stadig med efterveer. Mange af de ansatte blev virksomhedsoverdraget til det private firma, hvilket medførte ny overenskomst, nedsættelse af arbejdstid samt generelt større arealer og kortere tid til at gøre rent.
- Det giver naturligvis utryghed i jobbet. Der bliver delt påtaler og advarsler ud i et væk, arbejdsgange og planer bliver ændret - og det hele giver store frustrationer for vore medlemmer.

LEDIGHED lavere end før corona
- Den gode beskæftigelse betyder, at arbejdsløsheden samlet set nu er lavere end før corona-krisen, oplyser A-kasseleder Brian Bertelsen. Og vi er på vej mod sommeren, hvor beskæftigelsen plejer at være højest.
- Desværre vil den forfærdelige krig i Ukraine sandsynligvis betyde færre arbejdspladser i Danmark og dermed højere ledighed. Straffesanktioner mod Rusland, stigende energiudgifter, manglende råvarer - sammenholdt med at renterne stiger i Danmark, er ting som forårsager opbremsning i Industrien og Byggeriet samt i forbruget.
- Jeg frygter at vi i den nærmeste fremtid vil opleve en højere ledighed herhjemme, oplyser A-kasselederen.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt