Midtjylland
Om 3F Midtjylland Som medlem af 3F Midtjylland er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser. 

Hos os får du altid den bedste faglige hjælp. Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet, og vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver.

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund, og har ca. 7.700 medlemmer. 

Du kan altid få en snak med os, og sammen finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere Vedtægter 3F Midtjylland 18..03.24 390 KB PDF Hent dokument Værd at vide

3F Midtjylland hjælper dig, hvis du for eksempel:

 • Ikke får korrekt løn og pension.
 • Har problemer på jobbet, bliver fyret, bliver syg eller kommer til skade.
 • Er på en virksomhed, der går konkurs.
 • Har problemer med arbejdsmiljøet.
 • Bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads.

3F Midtjylland organiserer medlemmer under disse brancher:

 • Industri
 • Bygge- og anlæg
 • Grøn
 • Offentlig
 • Privat Service, Hotel og Restauration
 • Transport

Forbundet afholder jubilæumsarrangement for medlemmer med 50-60-70 års uafbrudt medlemskab.

3F Midtjyllands afdelingsbestyrelse har vedtaget at afholde jubilæumsarrangement for afdelingsjubilarer med 25 og 40 års jubilæum. I følge den nye forretningsorden indkaldes til et jubilæumsarrangement 1 gang om året, som afholdes i efteråret.

3F Midtjylland består som bekendt af en del sammenlagte afdelinger og forbund. Det er derfor ikke muligt at udtrække de medlemmer som har afdelingsjubilæum.

Du skal som medlem rette henvendelse til afdelingen og gøre opmærksom på din anciennitet, hvis du mener dig berettiget til deltagelse. Vi vil herefter undersøge din anciennitet og enten invitere dig til næste arrangement eller kontakte dig ved uoverensstemmelse omkring ancienniteten.

Vi har brug for at få oplyst dit navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer og anciennitetsdato. 

Aktiviteter
Billard spilles hver torsdag fra kl. 13.00 til 16.00. Kontaktperson Bent Pedersen, tlf. 23273390

Praktiske oplysninger
Nye medlemmer er altid velkomne i klubben. Så har du lyst til at deltage i klubbens aktiviteter, er du altid velkommen på Birk Centerpark 4. 

For yderligere information om klubben eller tilmelding kan du henvende dig til formand eller kasserer. 

Kontingent

 • Kontingent er 150 kroner pr. år for medlemmer af 3F. 
 • Ægtefæller & samlevere, der ikke er medlem af 3F, 300 kroner.

Kontingentet skal betales senest ved udgangen af januar måned.

Tilmeldinger kan ske på klubdage, mail eller telefon til Connie Kjeldgaard, tlf. 2733 3353, mail: conniekjeldgaard@gmail.com

Kontingentet kan betales på klubdage eller via netbank - reg.nr. 2570 kontonr. 6275304210. Husk navn og fødselsdato på overførslen.

 

Bestyrelsen

Titel

Fornavn

Efternavn

Tlf.

Mail

 

Formand

 

Connie

 

Kjeldgaard

 

2733 3353

 

conniekjeldgaard@gmail.com

 

Næstformand

 

Ingelise

 

Jensen

2020 4273

9712 4273

 

ingelise@jensen.mail.dk

 

Kasserer & IT Adm.

 

Jan

 

Blæsbjerg

 

4059 1181

 

 janblaesbjerg47@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

 

Kent K.

 

Pedersen

 

6094 3724

 

bsakent@webspeed.dk

 

Bestyrelsesmedlem

 

Margit

 

Pedersen

 

6094 3724

 

bsakent@webspeed.dk

 

Bestyrelsesmedlem

 

Ejner

 

Bang

 

5022 8001

 

ingaabang@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

 

Leif

 

Johanson

 

2083 9055

 

johanson.leif3@gmail.com

 

Suppleant

 

Jytte

 

Lauridsen

 

9722 4041

 

 jytlaur@gmail.com

 

Suppleant

 

Ragnhild

 

Thygesen

 

2582 9122

 

ragnhildthygesen@gmail.com

 

Seniorklubbens historie
På den stiftende generalforsamling den 17. november 2010, blev der i 3F Midtjylland oprettet en ny klub for seniorer af 71 fremmødte efterlønnere og pensionister. Der blev vedtaget nye vedtægter og valgt en ny bestyrelse med Martin Hunnerup som formand.

Den ny seniorklub har været undervejs, siden syv afdelinger blev til 3F Midtjylland tilbage i 2005, så det er syv gamle kulturer der nu skulle skabe en ny kultur. Det har været en spændende opgave for den nye seniorklub, da nogle af klubberne har mange år på bagen (DTBF har eksisteret i 30 år).

Det har været en stor opgave for den valgte bestyrelse at få skabt en ny kultur og holde fast i historierne og traditionerne fra de gamle kulturer.

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om det og være behjælpelig med ideer til, hvad fremtiden skal indeholde. 

 

Seniorklubbens vedtægter
Seniorklubbens program
Seniorklubbens generalforsamling 2021
Brancher

Medlemmerne af byggegruppen er blandt andet indenfor:

 • Jord- og betonarbejdere
 • Murere
 • Struktører
 • Maskinførere
 • Asfaltarbejdere
 • Tagdækkere
 • Stenhuggere
 • Brolæggere
 • Stilladsarbejdere
 • Industrilakerere
 • Isolatører
 • Snedkere
 • Tømrere
 • Glarmestre
 • Tagdækkere
 • Tækkemænd.

Arbejdsopgaver
Byggegruppen i 3F Midtjylland har som første prioritet, at være udadvendt, og besøge virksomheder og arbejdspladser i vores område. Vi er altid interesseret i at høre om jeres virksomhed, og samtidig præsentere os selv. Vi ønsker bl.a., at vide hvor mange ansatte I er, om der er tillids– og sikkerhedsvalgte, og om I har elever i virksomheden.

Mobil platform
Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg lancerer mobilversion af bar-service.dk. Med ikonet har du hurtigt adgang til alle materialer, værktøjer, film m.v.

Anmeldelse af en udenlandsk virksomhed til Arbejdstilsynet  
Alle kan anmelde udenlandske virksomheder, hvis de har mistanke om, at de ikke er anmeldt i Register over Udenlandske tjenesteydere (RUT).
Ring til Arbejdstilsynets hotline om udenlandsk arbejde på tlf. 70121288.

Borgere, faglige organisationer og myndigheder m.v. kan anmelde en udenlandsk virksomhed til Arbejdstilsynet, hvis de har mistanke om, at virksomheden ikke er anmeldt i RUT, eller at de anmeldte oplysninger er mangelfulde eller forkerte.

Byggegruppens kontaktpersoner

 • Gruppeformand Dan Jeppesen, mobil 28949376, mail: dan.jeppesen@3f.dk
  Arbejdsområder: Overenskomster, konkursberegning, betonopmåling, Grøn område
 • Faglig medarbejder Kaj Cramer, mobil 27871128, mail; kaj.cramer@3f.dk
  Arbejdsområder: Overenskomster, opmåling, lærlinge
 • Faglig medarbejder Thomas Skov Jakobsen, mobil 52397912, mail; thomas.jakobsen@3f.dk
  Arbejdsområder: Overenskomster, Bygge-anlæg

 

3F Privat Service, Hotel og Restauration har omkring 500 medlemmer som primært arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen samt som rengørings- og serviceassistenter.

PSHR's arbejdsområder:

 • Konkret sagsbehandling i forbindelse med medlemmers henvendelse omkring løn- og arbejdsforhold.
 • Opsøgende arbejde, hvor vi finder det vigtigt at komme ud blandt medlemmerne og ikke mindst arbejdsgiverne for at indgå overenskomster.
 • Repræsentere gruppen i forskellige udvalg i og uden for 3F.

Medlemmerne
De fleste medlemmer i gruppen arbejder med at give oplevelser og service, fra eksklusive dyre virksomheder over fabrikker og kontorer til mere ydmyge værtshuse.

Jobbene spænder vidt fra:

 • Kokke
 • Tjenere
 • Smørrebrødsjomfruer
 • Receptionister
 • Opvaskere
 • Stuepiger inden for hotel- og restaurationsbranchen
 • Rengøringsassistenter og serviceassistenter inden for rengøringsbranchen.

En stor del af medlemsskaren er faglærte, men der arbejder også mange ufaglærte med forskellige nationaliteter. En del arbejder mange år i job, der hører under gruppens område, men mange er der kun en kort årrække og skifter til job i andre brancher.

Overenskomster
På hotel- og restaurationsområdet er overenskomsterne primært med HORESTA.
På rengøringsområdet er hovedparten af gruppens overenskomster med Servicebranchens Arbejdsgiverforening og Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening.

 

PSHR kontaktpersoner

 • Faglig sekretær Jesper Steen Kristensen. Tlf. 70 300 868, mail: jesper.k@3f.dk

Her på siden finder seneste nyt fra Træ og Møbelgruppen. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Venlig hilsen
Formand for Træ- og møbelgruppen Hans Jessen

Vedtægter for træ- og møbelgruppen

Her på siden finder du seneste nyt fra Industrigruppen. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte afdelingen.

Industrigruppens kontaktpersoner:

 • Faglig sekretær Tina Schnoor, tlf. 70300868, mail: tina.schnoor@3f.dk
 • Faglig sekretær David Green, tlf. 70300868, mail: david.green@3f.dk

Industrigruppens formål
Gruppens formål er, i samarbejde med 3F Midtjylland, at servicere medlemmer der arbejder indenfor industriens faglige områder, bl.a. ved at:

 • Tegne, vedligeholde, fortolke, løse brud på overenskomster og aftaler.
 • Lave opsøgende arbejde, samt udøve en tæt arbejdspladskontakt.
 • Være i tæt dialog med tillidsvalgte inden for industriens område.
 • Være repræsenteret i branchespecifikke udvalg, råd og nævn m.v.
 • Arrangere møder, konferencer og kurser med gruppespecifikt indhold.
 • Arbejde med arbejdsmiljø og arbejdsskader.

 

Bestyrelser
 • Faglig medarbejder Thomas Skov Jakobsen, tlf. 70300868, thomas.jakobsen@3f.dk
 • Frands Riis
 • Glenni Andersen
 • Hans Agerup
 • Marianne Ventrup Olsen
 • Henrik Kristensen
 • Laila Kærgaard Jensen
 • Jackie Dam
 • Carlos Morán
 • Mette Lund Jørgensen
 • Kenneth Eybye Nielsen
 • Per R. Nielsen
 • Michael N. Hansen
 • Erik Lauridsen
 • René Bjørnskov
 • Janne Filtenborg
 • Pia Hartmann

 

 

 • Dan Jeppesen, Formand Byggegruppen, Tlf. 70300868/mail: dan.jeppesen@3f.dk
 • Per R. Nielsen, Næstformand Byggegruppen
 • Morten Humle
 • Henrik Kristensen
 • Tommy Skov Bjerre
 • Asbjørn Fiedler Terkildsen

Suppleanter

 • Jørgen Nielsen
 • Anders Ilsø
 • Morten Bernickow-Christensen, Formand Transportgruppen, Tlf. 70300868/mail:  morten.bernickow@3f.dk 
 • Dannie Lund (Scan Global)
 • Erik Bendiks Lauridsen (Herning Turist)
 • Mette Sørensen (Tidebus)
 • Hans Agerup (Tidebus)
 • Marianne Ventrup Olsen (Taxa Midt)
 • Niels B. Nielsen (Frode Laursen)
 • Dannie Bo Nielson (Engsig Transport)
 • Knud Arne Frandsen (TaxaMidt)

Suppleanter

 • Bettina Spetzler (Umove)
 • Ove Tolstrup (Dan Transport)
 • Tina Schnoor, Formand Industrigruppen. tlf. 70300868/ mail: tina.schnoor@3f.dk 
 • David Green, Næstformand Industrigruppen, tlf. 70300868/ mail: david.green@3f.dk
 • Janne Filtenborg (Mascot)
 • Henrik Ø. Kristensen (BMI Ikast)
 • John Jensen (Siemens)
 • Rene Bjørnskov (DOT)
 • Ander B. Petersen (Siemens)
 • Allan Kristensen (Ehrno)
 • Jens Jakobsen (Egetæpper)

Suppleanter

 • Michael N. Hansen (Ege)
 • Pia Hartmann (Textile Logistics)
 • Henrik Andersen (Nel Hydrogen)

 

 

 • Hans Jessen, Formand Træ og -Møbelgruppen Tlf. 70 300 868/Mail: hans.jessen@3f.dk
 • Per Lægaard (Jeld-Wen Herning A/S)
 • Laila Kærgaard Jensen (Kvik Produktion A/S)
 • Henrik Korsholm Rasmussen (OH Industri)
 • Jackie Dam (OH Industri)
 • Joseph Saemala (Jeld-Wen Herning A/S)
 • Jacob Gammelgaard (Jeld-Wen Sdr. Felding A/S)

Suppleanter

 • Hans Erik Damborg (Palsgaard Spær A/S)
 • Leif Nybo (Front Z A/S)
 • Jesper Steen Kraag Kristensen Formand GOPS. Tlf. 70 300 868/mail: jesper.k@3f.dk
 • Paw Nyrup (Næstformand)
 • Glenni Andersen
 • Henrik Steen Knudsen
 • Carlos Morán
 • Anja Christensen
 • Laura Korsholm Olesen
 • Claus Peter Eskildsen

Suppleant

 • Kenny Kjeldby Thorsen

 Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt