Nordhøjfyn
Om 3F Nordhøjfyn

3F Nordhøjfyn er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af SiD Otterup, SiD Bogense, SiD Søndersø, SiD Højfyn og KAD Fyn.

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund, og har ca. 3.130 medlemmer.

Vi overenskomstdækker arbejdspladser i 6 kommuner:

Otterup, Bogense, Søndersø, Vissenbjerg, Årup og Tommerup

Kontor
Afdelingen har kontor i Søndersø og Vissenbjerg.

Værd at vide
 • Formand Annette Christiansen, tlf. 70300810, mail: annette.christiansen@3f.dk 
 • Næstformand Jesper Knudsen, mail: jesper.knudsen@3f.dk 
 • A-kasseleder Helle Falk Jensen, tlf. 70300810, mail: helle.jensen@3f.dk 
 • Bestyrelsesmedlem Erik Haugsted Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Grete Clemmesen
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Birch
 • Bestyrelsesmedlem Ib Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Irene Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Karsten Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Kjeld Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Linda Lundqvist
 • Bestyrelsesmedlem Jes Jepsen
 • 1. Bestyrelsessuppleant Benny T. Larsen
 • 2. Bestyrelsessuppleant John Rother
 • Bilagskontrollør Erik Olsen
 • Bilagskontrollør Kjeld K.L. Hansen
 • Bilagskontrollørsuppleant Ken Jørgensen 

3F Nordhøjfyns socialrådgiver træffes efter aftale på kontorerne i Søndersø og Vissenbjerg.

Ring til 70 300 810 og bestil en tid, når du som medlem har brug for råd eller vejledning

Især ved

Arbejdsskader

 • ulykke eller sygdom
 • sagens behandling
 • godtgørelse for varigt mén og
 • tab af erhvervsevne
 • behandlingsudgifter (incl. transport)

Erstatningsmuligheder i øvrigt

 • svie og smerte
 • tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Men også i forbindelse med

Sociale sager og sygdom

 • sygedagpengeopfølgning på forvaltningen
 • afklaring af arbejdsevnen (ressourceprofil)
 • henvisning til jobkonsulent
 • arbejdsprøvning - revalideringsklinik
 • fastholdelse på jobbet eller ?
 • revalidering (omskoling – uddannelse)
 • fleksjob (skånehensyn – ansættelse)
 • førtidspension

Andet

 • alvorlig sygdom i familien
 • familiemæssige forhold i øvrigt
 • fritidsskader (ulykker – trafikskader)
 • patientskader (operationsfejl m.m.)
 • arbejdsmarkedspensioner

Vi ser på såvel 3F Nordhøjfyns muligheder for at hjælpe som på forbundets eventuelle rolle i din sag.

Vær venlig at tage alle dine papirer med til det første møde

Se pjecen om socialrådgiver

Bliv medlem af 3F Nordhøjfyns Efterløn- og Pensionistklub og støt op om fællesskabet og det kammeratlige samvær.

Vi er en tværfaglig klub med en masse aktiviteter.

Blandt disse kan nævnes:

 • Bowling hver mandag
 • Kortspil hver fjortende dag
 • Udflugter
 • Underholdning
 • Foredrag
 • og meget andet.

Hvert år arrangeres ferietur til udlandet.

Meld dig ind og vær med til at præge klubbens aktiviteter.

Kontingent 125 kroner om året

Formand Gitte Andersen telefon 20 83 24 32

Se program for 2019 - 2020 Forside
Se program for 2019 - 2020 Midt
Kontakt