3F Nordsjælland Øst
Om 3F Nordsjælland Øst 3F Nordsjælland Øst er en fagforening med kontorer i Helsingør og Allerød. Vi er ca. 5200 medlemmer fordelt på de seks branchegrupper

Vores øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne vælger en daglig ledelse, en bestyrelse og de overordnede rammer for foreningens udvikling. Således er samtlige medlemmer en del af et veludviklet medlemsdemokrati.

Som en del af FH-familien har vi ret til at kræve overenskomster på samtlige arbejdspladser under vores overenskomstområde. Dette sikrer vores medlemmer ret til at stemme om fornyelse og oprettelse af overenskomster på det danske arbejdsmarked.

Læs mere Vedtægter 3F Nordsjælland Øst 274 KB PDF Hent dokument Værd at vide
 • Vi vil have tilfredse medlemmer i en stærk, synlig og engageret fagforening.
 • Vi vil med oplysning og uddannelse få klubber og tillidsvalgte til at se sig selv som en integreret del af fagforeningen.
 • Vi vil gennem motiverende ledelses­former og løbende opkvalificering sikre, at medarbejderne har et højt vidensniveau samt fagligt engagement.
 • Vi sikrer medlemmerne de bedste løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår.
 • Vi skaber de bedste muligheder for vores ledige, syge, arbejdsskadede, efterlønnere og pensionister.
 • Vi yder en faglig og administrativ service af høj kvalitet tilpasset medlemmets ønsker og behov.
Om medlemskab af 3F

Indmeldelse i- eller overflytning til 3F sker via hjemmesiden. Skal du overflyttes fra en anden fagforening eller a-kasse til 3F, skal du på indmeldelsesformularen svare ja til spørgsmålet, om du allerede er medlem i en anden fagforening/a-kasse. Herefter skal du oplyse hvilken, og herefter går resten automatisk.

Vi hjælper dig naturligvis gerne gennem indmeldelsesformularen både personligt og telefonisk.

Indmeldelse eller overflytning til 3F

Hvis du ønsker at melde dig ud af 3F, så skal det altid ske skriftligt. Det er for at sikre, at du er blevet vejledt korrekt, og fordi vi skal have dokumentation for udmeldelsen.

Problemer med eller spørgsmål til dit kontingent kan være mange forskellige ting og vil oftest kræve, at vi taler sammen.

En ting kan være, at du har modtaget en dobbelt opkrævning. Det kan der være et par årsager til:

 1. Du har ikke har betalt måneden før.
 2. Du har betalt, men senere end vi har genereret de nye opkrævninger. Hvis det er tilfældet, så kan vi sende dig en ny opkrævning, eller du kan vælge blot at rette beløbet.

Har du betalt for meget i kontingent, vil det automatisk blive modregnet i næste måneds kontingentopkrævning.

Bestyrelsen i 3F Nordsjælland Øst

Hans Nissen, formand
Mobil: 50 83 63 45
E-mail: hans.nissen@3f.dk
Gruppe: Den Grønne Gruppe
Arbejdsplads: 3F Nordsjælland Øst
Tillidshverv: Formand 3F Nordsjælland Øst
Udvalg i afdelingen: Daglig Ledelse
Ekstern: 3F Hovedbestyrelsen, Gruppebestyrelsen Den Grønne Gruppe, Næstformand Lønudvalget.

Ronny Iversen
Mobil: 61280122
E-mail: ronny.iversen@3f.dk
Gruppe: Industrigruppen
Tillidshverv: Næstformand 3F Nordsjælland Øst
Udvalg i afdelingen: Daglig ledelse, Tovholder for Ligestillings- og mangfoldighedsudvalget.
Ekstern: Medlem af 3F forbunds organiseringsudvalg. Medlem af Forhandlingsudvalget for Trossefører, Medlem af RIPU regional industripolitisk udvalg. Hovedbestyrelsessuppleant 3F’s Industrigruppe og suppleant til forbundet lønudvalg.

Per Adamsen
Mobil: 23 61 32 30
E-mail: per.adamsen@3f.dk
Gruppe: Byggegruppen
Arbejdsplads: 3F Nordsjælland Øst
Tillidshverv: Næstformand 3F Nordsjælland Øst
Udvalg i afdelingen: Daglig Ledelse
Ekstern: Lærestedsgodkender landmandsuddannelser

Kim Hougaard Jensen
Mobil: 21 22 86 10
E-mail: k.hougaard.j@gmail.com
Gruppe: Byggegruppen
Arbejdsplads: A. L. Enterprise
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant
Interne Udvalg: Miljøudvalget

Jesper Grønberg Alstrup, murer
Mobil: 24841693
E-mail: donalstrup@yahoo.dk
Gruppe: Byggegruppen
Arbejdsplads:
Ekstern: Murernes brancheklubbestyrelse  

Carsten Andersen
Mobil: 23213982
E-mail: carstentaanum@gmail.com
Gruppe: Byggegruppen
Arbejdsplads: Nordkysten A/S
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant
Udvalg i afdelingen: Miljøudvalget 

Mathias Peter Sejling
E-mail: dksejlin@gmail.com
Gruppe: Byggegruppen
Tillidshverv: Medlem af 3FU Interne Udvalg: Ungdomsudvalget
Ekstern: Murerbrancheklubbens bestyrelse

Carsten C. Bentzen
Mobil: 49 11 48 62
E-mail: dkcacb@coloplast.com
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: Coloplast
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant og Fællestillidsrepræsentant
Udvalg i afdelingen: Konfliktudvalget
Ekstern: Industriens uddannelsesudvalg LUU Erhvervsskolen Nordsjælland

Henriette Schabert
Mobil: 29265636
E-mail: hs.charbert@gmail.com
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: Trelleborg
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant og ESU-medlem
Interne Udvalg: Mangfoldighedsudvalget

Preben Kjeldgaard Kongsbak
Mobil: 37795115
E-mail: alrunot64@gmail.com
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: A/S Løgstrup Steel
Tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant
Interne Udvalg: Miljøudvalget

Preben Falch Hansen
Mobil: 40946860
E-mail: preben@falch-groenlund.dk
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: XO Care
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant
Interne Udvalg: Miljøudvalget 

Allan Nielsen
Mobil: 53570547
E-mail: nielsen0394gmail.com
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: Aasted ApS
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant

Henrik D. Grønbech
Mobil: 20474675
E-mail: dehnke75@gmail.com
Gruppe: Industrigruppen
Arbejdsplads: Lagerarbejder hos Løgstrup Steel A/S
Tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant
Udvalg i afdelingen: Arbejdsmiljøudvalget


Brian Carøe
Arbejdsplads: Svend Erik Norby
Tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant

Peter Kjellmann Jørgensen
Arbejdsplads: Citycontainer Hørsholm
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant

Jesper Bredsgaard
Arbejdsplads: Matas Operations A/S
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant

Suppleant: Jens-Allan Pedersen
Arbejdsplads: Four Sea


Majbritt Damborg Jensen
Mobil: 60 10 58 98
E-mail: majdamj@yahoo.dk
Gruppe: Den Grønne Gruppe
Arbejdsplads: Kjærgaard Anlægsgartner ApS
Udvalg i afdelingen: Miljøudvalget, Generalforsamlingsudvalget

Annette Hvilsted
Gruppe: Den Grønne Gruppe
Arbejdsplads: Kjærgaard Anlægsgartner

Iben Felding
Mobil: 31717544
E-mail: ibenfelding@gmail.com
Gruppe: Privat Service, Hotel & Restauration
Arbejdsplads: Comwell Snekkersten A/S
Udvalg i afdelingen: Oplysningsudvalg

Joan Møller Gleist
Mobil: 20569767
E-mail: jgleist@hotmail.com
Gruppe: Privat Service, Hotel & Restauration
Arbejdsplads: Konventum A/S
Udvalg i afdelingen: Mangfoldighedsudvalg

Jan Munch
Gruppe: Privat Service, Hotel & Restauration
Arbejdsplads: ISS Facility Service A/S
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant

Niels Møller Ransby
Gruppe: Den Offentlige Gruppe
Arbejdsplads: Gribskov Rådhus

Lars Flemming Hansen
Mobil: 25 55 18 04
Gruppe: Den Offentlige Gruppe
Arbejdsplads: Allerød Kommune
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant 

Vakant

Vakant

Vakant

Chastine Hald Petersen
Gruppe: Byggegruppen
Arbejdsgiver: Murermester Folmer Nielsen og Søn

Brancher

En stor del af vores medlemmer er beskæftiget i den traditionelle del af industrien: jern og metal, procesindustrien, energisektoren, plastindustrien, beklædning og tekstil, træ- og møbelindustrien, fiske- og fjerkræfabrikker, elektronik, papir og emballage, støberi og drikkevarebranchen. 

Men gruppen tæller også kuffertslæbere i lufthavne, piano- og orgelbyggere, ølkuske på depoter samt postarbejdere og postbude, som er kommet med i Industrigruppen, da PostNord Danmark har meldt sig ind i Dansk Industri.

Tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter

Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
www.co-industri.dk
www.3fpost.dk
Find medarbejder

Du møder blandt andet medlemmerne af 3F’s Transportgruppe, når du stiger ind i en bus og hilser på chaufføren, eller når du nikker til chaufføren, der kører med mælk til supermarkedet ude på landevejen.

Det er også medlemmer af Transportgruppen, der holder styr på varerne fragtet ind via havnene og senere på de store lagre, inden du køber ind. Måske har du også mødt ambulanceredderen i ambulancen på vej til sygehuset eller vinket til skibsassistenten på færgen.

Medlemmer, der er en del af Transportgruppen, arbejder blandt andet som chauffører, lagerarbejdere, reddere, havnearbejdere, fiskere, sømænd, bude og ansatte på vaskerier.

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og arbejdsvilkår, så kan du kontakte vores faglige konsulent Steen Hansen.

Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
Find medarbejder

De cirka 33.461 medlemmer af 3F's Offentlige Gruppe arbejder enten i stat, regioner eller kommuner.

Medlemmerne arbejder blandt andet som gartnere, specialarbejdere, håndværkere, teknisk servicemedarbejdere, teknisk serviceledere, kirkegårdsansatte, forsvarsarbejdere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, rengøringsassistenter og serviceassistenter.

Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
Find medarbejder

Medlemmerne af 3F’s Grønne Gruppe arbejder i både det primære og det sekundære landbrug med blandt andet med pasning af alle typer af dyr (også fisk) og marker.

De arbejder i:

 • Gartnerier
 • Planteskoler
 • Skove
 • Mejerier
 • Foderfabrikker
 • Forarbejdningsvirksomheder.

Medlemmerne af Den Grønne Gruppe arbejder også med at sortere, vaske og pakke de afgrøder, der produceres.

Gruppens medlemmer etablerer og passer grønne og rekreative områder. De er blandt andet ansat som landmænd, jordbrugsassistenter, anlægsgartnere, gartnere, dyrepassere, maskinførere, mejeriarbejdere og skovarbejdere.

Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
Find medarbejder

Medlemmer er blandt andre jord- og betonarbejdere, murere, struktører, maskinførere, asfaltarbejdere, tagdækkere, stenhuggere, brolæggere, stilladsarbejdere, industrilakerere, isolatører, snedkere, tømrere, glarmestre, tagdækkere og tækkemænd.

Murernes Branchebestyrelse

 • Formand Per Nielsen
 • Næstformand Silas Jensen
 • Kasserer Jesper Alstrup
Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
Find medarbejder

Privat Service, Hotel & Restauration (PSHR)

Privat service varetager al rengøring inden for det private arbejdsmarked samt offentlige institutioner.

Tillidsrepræsentanter 

Overenskomst  
Det er 3F, der er med til at forhandle overenskomsten for hotel- og restaurationsbranchen.

I Danmark er langt de fleste ansatte dækket af en overenskomst, men i hotel- og restaurationsbranchen er der desværre mange arbejdsgivere, som ikke har valgt at tegne en overenskomst for deres ansatte.

Dette betyder at mange går glip af

 • pension
 • klare regler for arbejdstid
 • løn under sygdom
 • fem feriefridage
 • tillæg for aften-, weekend- og natarbejde
 • og meget mere…

Vil du vide mere om din overenskomst, eller vil du gerne have hjælp til, at 3F tegner overenskomst for din arbejdsplads, så kontakt os.

Find din overenskomst
Læs om dine muligheder for uddannelse
Find medarbejder


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt