Odense Industri
Kontingent satser Kontingent

Kontingentkategori   Kroner
Kontingent til forbundet                               235,00
Kontingent til afdelingen                              234,00
Kontingent til a-kassen                               524,00
Efterlønsbidrag                               520,00
Fritidsulykkesforsikring                                 38,00
Heltid i alt med efterlønsbidrag og fritidsulykkesforsikring                             1.551,00


Hvis du har spørgsmål om andre satser så ring ind til os og spørg efter dem.


Kontakt