Nyheder
AFLYST Vognmændene truer med aktion mandag den 15. maj 2023 Stor vejprotest er AFLYST
Den store landsdækkende aktion, der mandag skulle blokere for trafikken over hele Danmark, er blevet aflyst. Det oplyser Vejskatskomitéen, der har stået bag blokaden, i en pressemeddelelse.

Vi kan naturligvis ikke på forhånd gætte, om der kommer omfattende aktioner, og hvad arbejdsgivere i så fald kan finde på. Hverken i forhold til direkte deltagelse i ulovlige aktioner eller i forhold til konsekvenserne i forhold til udførelse af arbejde, hvis der bliver tale om omfattende aktioner.

I forhold til pres for at deltage i ulovlige aktioner og blokader:

Vi kan naturligvis heller ikke på forhånd gætte, hvordan politiet vil håndtere situationen, men det er naturligvis altid helt uacceptabelt, hvis en arbejdsgiver pålægger vores medlemmerne at udføre lovstridige handlinger. Sker det, skal medlemmet sige nej.

Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor en arbejdsgiver måtte pålægge et medlem at udføre arbejde, der er i strid med færdselslovens og/eller straffelovens bestemmelser med risiko for at blive tiltalt for alvorlig forstyrrelse af den offentlige orden, forstyrrelse af offentlig samfærdsel, vanvidskørsel eller straffelovens terrorparagraffer. Her skal vores medlemmer naturligvis sige fra.

Er konsekvensen af at sige nej en opsigelse eller en bortvisning, kan sagen behandles efter de almindelige fagretlige regler. Her vil forbundet støtte vores medlemmer og afdelinger i eventuelle sager begrundet i lydighedsnægtelse. Færdselsloven og straffeloven står naturligvis over arbejdsgivernes ledelsesret. En arbejdsgiver har IKKE ret til at pålægge vores medlemmer at deltage i ulovlige aktioner – herunder blokader af veje, broer og tilkørselsramper. 

I forhold til forstyrrelser af trafikken, der forhindrer arbejde i at blive udført:

Det påhviler den enkelte chauffør at anerkende arbejdsgiverens ledelsesret.
Chaufførerne skal derfor stille deres arbejdskraft til rådighed og give møde på deres arbejdsplads, medmindre arbejdsgiveren meddeler, at der ikke skal gives møde.


Medlemmerne skal have deres sædvanlige løn, også hvis arbejdsgiveren meddeler, at de ikke kan beskæftige medlemmet, og der ikke er en afspadseringsaftale, der kan anvendes.
Er der afspadseringsaftaler, vil en sådan kunne anvendes efter de regler, der er aftalt i de enkelte tilfælde.

Der er ikke tale om force majeure.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt