OK23
OK23 Nu skal du stemme om din overenskomst 3F har siddet med ved forhandlingsbordet på vegne af medlemmerne på det private arbejdsmarked - nu er det op til medlemmerne, om der skal stemmes ja eller nej til overenskomstresultatet. Læs her, hvordan afstemningen foregår.

Alle overenskomster er forhandlet på plads, så nu er det din tur til at tage stilling til resultatet.

Er du i tvivl om, hvordan du stemmer? Så læs mere her.

Overenskomstområder

Forbundet har en række overenskomster, der udløber i foråret 2023, som genforhandles og derefter sendes til urafstemning.

Overenskomstafstemningen berører fem af forbundets grupper; Industrigruppen, Transportgruppen, Byggegruppen, Privat Service Hotel og Restauration og Den Grønne Gruppe.

Afstemningsperioden Afstemningen åbner onsdag den 29. marts kl. 8.00, og du skal afgive din stemme senest tirsdag den 11. april kl. 23.59. Stemmeberettigede

Medlemmer, der arbejder under pågældende overenskomstområder, samt medlemmer, der er arbejdsløse - men sidst har haft arbejde under samme overenskomstområder - er stemmeberettigede. Således er elever og lærlinge også stemmeberettigede.

Efterlønsmodtagere, der har været i arbejde inden for den sidste måned inden urafstemningen, er stemmeberettigede. Andre efterlønsmodtagere og pensionister er ikke stemmeberettigede.

De overordnede regler er fastsat i forbundets love § 58.

Stemmemateriale

Stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst elektroniske kontaktoplysninger, vil modtage stemmematerialet på mail og/eller mobil.

Medlemmer, som ikke er registreret med mail eller mobil vil modtage et brev med information om, hvordan de kan få stemmeadgang, bl.a. ved brug af MitID

Afstemningsformer

Medlemmerne har følgende muligheder:

 • Arbejdspladsafstemning, hvis afdelingen har valgt dette.
  Medlemmet kan afgive sin stemme elektronisk på arbejdspladsen. Den faglige medarbejder eller tillidsrepræsentanten benytter en elektronisk løsning på tablet, mobiltelefon eller pc. Den elektroniske arbejdspladsafstemning kræver, at afdelingen på forhånd har indgået en aftale med forbundet om, at deres faglige medarbejdere og/eller tillidsrepræsentanter kan få adgang.
 • Personligt link.
  Medlemmer, der har modtaget elektronisk materiale, har direkte adgang til afstemningsmodulet.
  Medlemmet skal indtaste sin fødselsdato (6 cifre), som i sammenhæng med det personlige link identificerer medlemmet og det overenskomstområde, som medlemmet skal stemme på.
 • MitID/NemID.
  Medlemmerne kan stemme på 3f.dk/stemok23 ved at logge ind med MitID
 • Personligt fremmøde i afdelingen.
  Medlemmerne kan møde op i afdelingens åbningstid og stemme elektronisk ved hjælp af MitID. Hvis afdelingen på forhånd har indgået en aftale med forbundet om, at deres faglige medarbejdere skal have adgang til at stå for elektronisk afstemning (som ved arbejdspladsafstemning), kan medlemmerne stemme elektronisk i afdelingen alene ved brug af cpr-nummer.
 • 3F.dk.
  Medlemmer der ikke har opgivet elektronisk mailadresse eller mobilnummer kan stemme elektronisk på 3f.dk/stemok23 med MitID.
Afstemningen

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ja eller nej.

Medlemmer, der stemmer elektronisk, kan fortryde deres stemme og stemme igen inden sidste frist. Ved elektronisk afstemning vil det altid være den sidst afgivne stemme, der er gældende.

Alle afstemningsformer er hemmelige og anonyme. Det betyder, at hverken forbund eller afdeling kan få kendskab til, hvad det enkelte medlem har stemt*.

Det er kun afdelingens samlede stemmeresultat inden for det enkelte afstemningsområde, der optælles.

*Særlige forhold: Blinde og svagtseende har mulighed for at kontakte afdelingen, hvor to medarbejdere kan gennemføre afstemningen for medlemmet.

Optælling

Når afstemningsperioden er afsluttet, samles alle afgivne stemmer af tredjepart, der kontrolleres for dobbelt stemmeafgivning og valideres på antal stemmeberettigede.

Optællingen tilgår efterfølgende forbundet.

Afstemningsresultatet Når forbundet har modtaget samtlige afdelingers stemmeresultater, offentliggøres resultatet bl.a. på 3f.dk/ok23 og efterfølgende i Fagbladet.

Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt