OK23
OK23: Pytania i odpowiedzi Tu i teraz 3F negocjuje układ zbiorowy dla 164 000 członków, którzy pracują w sektorze prywatnym.

Negocjacje przebiegają w bardzo niepewnym czasie. Mimo, że 3F zakasuje rękawy i ciężko pracuje na wynik dla członków, ryzyko konfliktu zawsze istnieje.

Konflikt powstaje, gdy pracownicy i pracodawcy nie dojdą do porozumienia w sprawie układu zbiorowego. Konflikt może przebiegać w formie strajku, lokautu lub obu. Strajki są narzędziami konfliktu pracowników, podczas gdy lokauty są narzędziami pracodawców.

Strajki oznaczają, że wybrani pracownicy nie pojawiają się w pracy. W przypadku lokautu pracodawca wyklucza pracowników z pracy. Zarówno w przypadku strajków, jak i lokautów, pracownicy, których to dotyczy, nie otrzymają wynagrodzenia od pracodawcy.

Jeśli negocjatorzy 3F nie mogą dojść do porozumienia z pracodawcami lub większość pracowników zagłosuje NIE dla wyniku negocjacji, może dojść do konfliktu w Danii.

Jeśli dojdzie do konfliktu w Danii, 3F informuje o konflikcie w wielu firmach objętych układami zbiorowymi, a jeśli pracujesz w jednej z tych firm, nie powinieneś pracować tak długo, jak trwa konflikt.

Jeśli Twoja firma jest objęta konfliktem, otrzymasz powiadomienie bezpośrednio e-mailem i smsem.

Jeśli masz wątpliwości lub masz pytanie, skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F.

Musisz pojawić się w lokalnym oddziale 3F w jednym z pierwszych dni konfliktu, aby zostać zarejestrowany w systemie. Otrzymasz powiadomienie e-mailem i SMS-em z godziną i miejscem spotkania.

Jeśli 3F nie ma Twojego adresu e-mail, otrzymasz list pocztą.

Nie, nie otrzymasz wynagrodzenia, jeśli jesteś w domu z powodu konfliktu. Jeśli jesteś członkiem 3F, możesz otrzymać zasiłek z tytułu konfliktu, który odpowiada maksymalnej wysokości zasiłku dla bezrobotnych z A-kasse wynoszącej 911 kr. za każdy dzień konfliktu. Aby uzyskać wsparcie w zakresie konfliktów, musisz stawić się w lokalnym oddziale 3F, który jest gotowy Ci pomóc.

Aby strajk był jak najbardziej skuteczny, mogą zostać podjęte działania, w których zaleca się uczestnictwo. Może to być np. dystrybucja materiałów lub blokady przed firmami. Skontaktuj się z lokalnym oddziałem 3F.

Fundusz ubezpieczeń na wypadek bezrobocia nie może wypłacać zasiłków dla bezrobotnych członkom, którzy są w konflikcie. Nie możesz również uzyskać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, przechodząc do innego funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

Nie możesz odbierać wolnego, dopóki Twoje miejsce pracy jest objęte konfliktem. Oznacza to, że jeśli odbierasz wolne i rozpocznie się konflikt, musisz przerwać czas wolny i poczekać, aż konflikt się zakończy, zanim będziesz mógł kontynuować wolne.

Jeśli Twoje miejsce pracy jest objęte konfliktem w Twoim okresie próbnym, musisz uczestniczyć w konflikcie na równi z innymi członkami 3F. Kiedy możesz wznowić pracę, okres próbny musi zostać przedłużony o liczbę dni, w których byłeś w konflikcie.

Kursy dla mężów zaufania: Kursy zawodowe zostaną zawieszone i przełożone do czasu zakończenia konfliktu.

Kursy w godzinach pracy: Jeśli rozpocząłeś kurs przed konfliktem, jesteś zobowiązany do przerwania kursu. Można jednak uzgodnić lokalnie z organizacjami zawodowymi, że można kontynuować kurs. Nie możesz rozpocząć kursu, gdy konflikt jest w toku.

Jeśli Twój urlop rozpoczął się przed rozpoczęciem konfliktu w miejscu pracy, możesz kontynuować urlop zgodnie z planem. Jeśli po zakończeniu urlopu nadal trwa konflikt, powinieneś wejść w konflikt od zaplanowanego czasu powrotu do pracy po urlopie.

Jeśli zaplanowałeś urlop, który rozpoczyna się podczas konfliktu, odłóż urlop do czasu zakończenia konfliktu w miejscu pracy. Po zakończeniu konfliktu musisz ponownie powiadomić o urlopie.

Jeśli zachorujesz podczas konfliktu, nie masz prawa ani do wypłaty podczas choroby, ani do zasiłku chorobowego. Zamiast tego możesz otrzymać wsparcie konfliktowe.

Jeśli zachorowałeś przed ogłoszeniem konfliktu, Twój pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie podczas choroby do czasu rozpoczęcia konfliktu.

Jeśli zostaniesz zgłoszony jako zdrowy podczas konfliktu, otrzymasz świadczenia z tytułu konfliktu od dnia, w którym wyzdrowiejesz. Pamiętaj, że musisz zarejestrować się w lokalnym oddziale 3F w dniu powrotu do zdrowia.

Nie. Uczniowie uczestniczący w kształceniu i szkoleniu zawodowym nie są zobowiązani do udziału w konflikcie, nawet jeśli pracują na podstawie układu zbiorowego, w ramach którego wybuchł konflikt. Jeśli zostaniesz odesłany do domu, ponieważ na przykład jesteś jedyną osobą w pracy itp., to musisz otrzymać normalne wynagrodzenie.

Jeśli korzystasz z uzupełniającego świadczenie dla bezrobotnych i jesteś objęty konfliktem, możesz otrzymywać świadczenia z tytułu konfliktu na równi z innymi członkami dotkniętymi konfliktem.

Jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w momencie rozpoczęcia konfliktu, nie masz prawa do wynagrodzenia od swojego pracodawcy. Zamiast tego musisz otrzymać zasiłek rodzicielski od Udbetaling Danmark i skontaktować się z nimi w tej sprawie.

Jeśli rozpoczniesz urlop macierzyński lub rodzicielski w trakcie konfliktu, nie otrzymasz wynagrodzenia od pracodawcy. Zamiast tego będziesz mógł otrzymywać zasiłek rodzicielski od gminy.

Po zakończeniu konfliktu ponownie będą miały zastosowanie normalne zapisy układów zbiorowych i przepisy prawne.

Jeśli firma, w której pracujesz, jest objęta konfliktem, a Ty jesteś zatrudniony na flexjob lub w pracy z dopłatami z komuny, musisz uczestniczyć w konflikcie, tak jak inni koledzy, którzy są członkami 3F.

Jeśli po ponownych negocjacjach w trakcie sporu wyłoni się wynik negocjacji lub propozycja mediacji, która zostanie zatwierdzona przez członków i pracodawców, praca musi zostać wznowiona pierwszego dnia roboczego po opublikowaniu wyników głosowania.

Jeśli parlament interweniuje w konflikt i wdraża ustawę, aby go powstrzymać, prawo określi, kiedy prace mają zostać wznowione.

Członkowie, którzy podczas konfliktu podejmują pracę w miejscu dotkniętym konfliktem, nazywani są łamistrajkami. Łamistrajki mogą zostać wydaleni ze związku. Taki członek musi również spłacić wszelkie świadczenia otrzymane od związków.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem, który jest zawsze chętny do pomocy.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt