OK23
OK23: Spørgsmål og svar om konflikt Lige nu forhandler 3F overenskomst for 164.000 medlemmer, som arbejder på det private område. Få svar på spørgsmål om, hvad der sker, hvis der skulle opstå storkonflikt.

Forhandlingerne for OK23 ligger i en meget usikker tid. Selvom 3F smøger ærmerne op og arbejder benhårdt for et resultat til medlemmerne, så er risikoen for en storkonflikt altid til stede.

Herunder kan du finde svar på, hvad der sker, hvis der opstår konflikt. Du er også altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling.
Find din lokalafdeling her
OK23 - Spørgsmål og svar til konflikt En storkonflikt opstår, når det ikke lykkes lønmodtagerne og arbejdsgiverne at blive enige om en overenskomst eller et flertal af lønmodtagerne stemmer nej til de nye overenskomstaftaler. En konflikt kan enten bestå af en strejke, lockout eller begge dele. Strejke er lønmodtagernes konfliktredskab, mens lockout er arbejdsgivernes.

Strejke betyder, at udvalgte medarbejdere ikke møder op på arbejdet. Ved lockout udelukker arbejdsgiveren medarbejderne fra at arbejde. Ved både strejke og lockout vil de berørte medarbejdere ikke modtage løn fra arbejdsgiveren.

Hvis 3F’s forhandlere ikke kan finde frem til et forhandlingsresultat med arbejdsgiverne, eller et flertal blandt lønmodtagerne stemmer NEJ til resultatet af forhandlingerne, så kan der komme en konflikt i Danmark.

Bliver der konflikt i Danmark, varsler 3F konflikt på en række overenskomstdækkede virksomheder, og arbejder du på en af disse virksomheder, skal du ikke arbejde, så længe konflikten er i gang

Hvis du er udtaget til konflikt, får du besked direkte på mail og sms.

Er du i tvivl eller har nogen spørgsmål, så kontakt din lokale 3F-afdeling.

Du skal møde op i din lokale 3F-afdeling en af de første dage af konflikten for at blive registreret i konfliktsystemet. Du vil modtage besked på mail og sms med mødetidspunkt og sted. Hvis 3F ikke har elektronisk adresse på dig, vil du modtage brevet med posten.

Nej, du vil ikke modtage løn, hvis du er hjemme på grund af en konflikt. Er du medlem af 3F, kan du modtage konfliktunderstøttelse, som svarer til højeste dagpengesats på 911 kroner pr. dag, du er udtaget til konflikt. For at få konfliktunderstøttelse skal du møde op i din lokale 3F- afdeling, som står klar til at hjælpe dig.

For at gøre en strejke mest effektiv kan der blive lavet aktiviteter, som det anbefales, at du deltager i. Det kan for eksempel være uddeling af materialer eller blokader foran virksomheder. Orienter dig hos din lokale 3F-afdeling.

A-kassen må ikke udbetale dagpenge til medlemmer, som er omfattet af konflikt. Man kan ikke opnå ret til dagpenge ved at skifte til en anden (gul) a-kasse.

Du kan ikke afspadsere, så længe der er konflikt på din arbejdsplads. Det betyder, at hvis du afspadserer, når konflikten starter, så skal du afbryde din afspadsering og vente med at holde den, til konflikten er færdig.

Er du udtaget til konflikt i løbet af din prøvetid, så skal du deltage i konflikten på lige fod med andre medlemmer af 3F. Når du kan genoptage dit arbejde, skal din prøvetid forlænges med det antal dage, du var i konflikt.

Kurser for tillidsvalgte: Faglige kurser vil blive suspenderet og udsat til efter, konflikten er ophørt.

Kurser i arbejdstiden: Har du påbegyndt et kursus forud for konflikten, har du pligt til at afbryde kurset. Det kan dog lokalt aftales med de faglige organisationer, at du kan fortsætte kurset. Du kan ikke påbegynde et kursus, mens konflikten er i gang.

Hvis din ferie startede, før konflikten på din arbejdsplads startede, kan du fortsat holde din ferie som planlagt. Hvis der stadig er konflikt, når din ferie slutter, så skal du gå i konflikt fra det tidspunkt, du skulle have mødt på arbejde.

Hvis du har planlagt ferie, som har start under konflikten, skal du udsætte din ferie til efter, konflikten på din arbejdsplads er slut. Derefter skal du varsle ferie på ny.

Hvis du bliver syg under konflikten, har du ikke ret til hverken sygeløn eller sygedagpenge. I stedet kan du modtage konfliktunderstøttelse.

Hvis du blev syg, før konflikten blev varslet, skal din arbejdsgiver betale sygeløn indtil tidspunktet, hvor konflikten starter.

Bliver du meldt rask under konflikten, får du udbetalt konfliktunderstøttelse fra dagen, hvor du er raskmeldt fra. Husk, at du skal registrere dig hos din lokale 3F-afdeling den dag, du er raskmeldt.

Nej. Elever fra erhvervsuddannelser skal ikke deltage i konflikt, selvom de arbejder under en overenskomst, som er udtaget til konflikt. Hvis du bliver hjemsendt, fordi du for eksempel vil være den eneste på arbejde mv., så skal du have udbetalt din normale løn.

Er du på supplerende dagpenge og bliver omfattet af konflikt, så kan du modtage konfliktunderstøttelse på lige fod med andre konfliktramte medlemmer.

Hvis du er på barsels- eller forældreorlov, når konflikten starter, har du ikke ret til løn fra din arbejdsgiver. Du skal i stedet have barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og kontakte dem i dette tilfælde.

Hvis du starter på barsels- eller forældreorlov under konflikten, får du ikke udbetalt løn fra arbejdsgiveren. I stedet vil du kunne få udbetalt barselsdagpenge fra kommunen.

Når konflikten stopper, vil de normale overenskomst- og lovbestemmelser igen gælde.

Hvis den virksomhed, du arbejder på, er udtaget til konflikt, og du er ansat i et flexjob, skånejob, eller er ansat i et job med løntilskud, så skal du deltage i konflikten ligesom dine andre kollegaer, som er medlem af 3F.

Hvis der efter nye forhandlinger under en konflikt fremkommer et forhandlingsresultat eller mæglingsforslag, som godkendes af medlemmerne og arbejdsgiverne, så skal arbejdet genoptages på første arbejdsdag, efter afstemningsresultatet er offentliggjort.

Hvis Folketinget griber ind i konflikten og gennemfører en lov for at standse den, vil det fremgå af loven, hvornår arbejdet skal genoptages.

Medlemmer, der under en konflikt tager arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, kaldes en strejkebryder. Strejkebrydere kan ekskluderes fra fagforeningen. Medlemmet skal desuden tilbagebetale eventuel understøttelse, som er modtaget fra forbundet.

Nej, det gør man ikke.

Så kontakt din lokale afdeling. Den er altid parat til at hjælpe dig.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt