Copenhagen Gaming Festival 2024

Hovedforlig for alle offentligt ansatte forhandlet på plads!

Der er nu opnået enighed om aftaler for ansatte i både staten, kommunerne og regionerne, og dermed er der enighed om alle de tre hovedforlig. Nu fortsætter 3F forhandlingerne om de konkrete overenskomster for hver enkelt faggruppe.

Bliv medlem Se resultatet
Det er forhandlet på plads
3F og de øvrige fagforeninger er nået til enighed med arbejdsgiverne i finansministeriet, KL og Danske Regioner om hovedforlig for de offentligt ansatte i staten og i kommunerne.
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Hvad er blevet aftalt?
Ansatte i staten

I hovedforliget for de ansatte i staten er blandt andet aftalt:

 • En samlet lønramme på 8,8 procent med en særligt hurtig udmøntning af lønstigningerne samt en særlig ordning, der skal sikre, at de offentlig ansattes løn følger med de privatansattes lønninger.
 • Pulje til at løfte de lavest lønnede i staten.
 • Forbedret mulighed for opsparing af frihed ifm. afspadsering og særlige feriedage.
 • 3 uger ekstra med løn til far/medmor under barsel.
 • Øget valgfrihed mellem løn og pension.
 • En styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle.
 • Forpligtende rammer om det gode samarbejde i Folkekirken.

Forliget for de statsansatte er forhandlet med andre fagforeninger i det forhandlingsfællesskab, der hedder CFU, og bliver derfor også kaldt CFU-forliget.

Hent CFU-forliget
Hent CFU-forliget
Ansatte i kommunerne

I hovedforliget for de ansatte i kommunerne blandt andet aftalt:

 • Den samlede lønramme er på 8,8 procent, hvor 4 procent bliver udmøntet den 1. april 2024 samt en særlig ordning, der skal sikre, at de offentlig ansattes løn følger med de privatansattes lønninger.
 • Ny frihedsopsparingskonto til opsparing af lønnet frihed til senere brug.
 • Pulje til at løfte de lavest lønnede i kommunerne.
 • 3 uger ekstra med løn til far/medmor under barsel.
 • En styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle.
 • Fokus på at støtte flere ufaglærte i at blive faglærte, samt fokus på elever/lærlinge og erhvervsuddannelserne.
 • Indsats for flere fuldtidsansættelser.
Læs mere
Læs mere
Ansatte i regionerne

I hovedforliget for de ansatte i regionerne er blandt andet aftalt:

 • Den samlede lønramme er på 8,8 procent, hvor 4 procent bliver udmøntet den 1. april 2024. Der er desuden aftalt en ekstraordinær lønforhandling i 2025, der skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger med de privatansattes lønninger.
 • Ny frihedsopsparingskonto til opsparing af lønnet frihed til senere brug.
 • Pulje til at løfte de lavest lønnede i regionerne.
 • 3 uger ekstra med løn til far/medmor under barsel.
 • En styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle.
 • Et fælles visionspapir, hvori flere af Forhandlingsfællesskabets krav til arbejdsgiverne fremgår. Blandt andet krav om arbejdstilrettelæggelse, flere på fuldtid og arbejdsmiljø.
Læs mere
Læs mere
Sådan foregår forhandlingerne Bliv klogere på, hvordan OK24-forhandlingerne foregår.
Overenskomstordbog Hvad er det egentlig overenskomstforhandlingerne går ud på?
Er du privatansat? 3F forhandler også en række overenskomster på det private arbejdsmarked lige nu. Læs mere her.
Tidslinje for OK24
Se hvor vi er i forløbet

Det er i foråret 2023, du som medlem kan byde ind med dine forslag til krav og temaer til de offentlige overenskomstforhandlinger. Det sker gennem din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F-afdeling.

Det er dig som medlem, der bedst ved, hvad der er vigtigt fokusere på. Derfor betyder det meget for det endelige resultat, at du tager del i debatten.


Vi er stærkere sammen, så det giver os styrke over for arbejdsgiverne, at lønmodtagerne står samlet i forhandlingerne. Derfor forhandler vi sammen med de andre faglige organisationer, der har overenskomster i det offentlige. Det gør vi i det, der hedder Forhandlingsfællesskabet for overenskomsterne på det kommunale og regionale område og CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på det statslige område.

Derfor tager vi jeres forslag til krav med videre til de øvrige organisationer, før vi bliver enige om det endelige forhandlingsgrundlag.

Sideløbende udtager arbejdsgiverorganisationerne også deres krav.

I december 2023 mødes vi og de andre faglige organisationer med arbejdsgiverne for at udveksle krav, før de reelle forhandlinger starter i januar 2024.

Det offentlige er delt i tre områder – staten, kommunerne og regionerne, og der er selvstændige overenskomster og selvstændige forhandlinger for hvert område. Her forhandles først de overordnede rammer og dernæst de enkelte overenskomster

Forhandlingerne starter med at du som medlem byder ind med dine forslag til krav og temaer, og når der er landet en aftale, er det igen dig, der skal tage stilling til resultatet.

Det sker til en såkaldt urafstemning, hvor du og alle andre medlemmer kan stemme ja eller nej til den nye aftale.

Bliver der stemt ja, så træder den nye overenskomst i kraft den 1. april 2024.

Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort, Superliga-billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Bliv medlem
Bliv medlem
Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt