Om 3F 3F kort fortalt 3F gør dig stærkere. Som Danmarks største fagforening arbejder vi for at udvikle og forbedre arbejdslivet for vores mange medlemmer. 3F forhandler også overenskomst på dine vegne, så du står så stærkt som muligt.

3F står for Fagligt Fælles Forbund og er et fagforbund, der organiserer både ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere. 3F er også Danmarks største fagforening med cirka 269.763 medlemmer fordelt over 66 lokale afdelinger.

3F består af et fællesskab, der sikrer medlemmernes rettigheder, og giver medlemmer mulighed for at få indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på eget liv.

Centrale mål for 3F er:

 • fuld beskæftigelse
 • et rummeligt arbejdsmarked
 • et sikkert arbejdsmiljø
 • uddannelse til alle.
3F er en demokratisk organisation Medlemsdemokrati er vigtigt for 3F, hvor hver stemme er vigtig. Som medlem har du ret til at møde op på alle generalforsamlinger i din afdeling.

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Kongressen samles normalt hvert tredje år. Her udstikkes de politiske linjer, og forbundets hovedbestyrelse bliver valgt.

Du kan læse mere om, hvad 3F arbejder for i det faglige og politiske grundlag, som blev vedtaget på 3F's kongres i september 2019.

På kongressen er du med til at bestemme:

 • hvem, der skal lede din lokale afdeling
 • hvad afdelingen skal arbejde med
 • hvordan afdelingens indtægter skal bruges
 • hvem, der skal vælges til at deltage i 3F's kongresser.
Mellem kongresserne er det Hovedbestyrelsen og Daglig ledelse, som varetager myndigheden over 3F. Hovedbestyrelsen mødes cirka hver anden måned. Daglig ledelse mødes cirka hver anden uge.
Læs mere om 3F 3F's love Hent dokumenter Fagligt og politisk grundlag Hent dokumenter 3F organisationsdiagram Hent dokumenter Fakta Klag til 3F

Hvis du ikke mener, du har fået den korrekte behandling i din afdeling, har du mulighed for at indsende en klage over afdelingen til forbundet. Her træffer en uvildig dommer afgørelse i sagen. 

3F i tal Her kan du se, hvor mange der er medlem af 3F, og hvordan de er fordelt på køn, fag og etnicitet. Du kan også se antallet af tillidsvalgte, hvor mange overenskomster 3F dækker, de aktuelle ledighedstal for 3F’erne og løn og honorar i 3F. 3F har 269.763 medlemmer pr. 1. januar 2020. Af 3F's 269.763 medlemmer er 71.275  kvinder. Af 3F's 269.763 medlemmer er 9.816 elever/lærlinge.

3F har både faglærte og ufaglærte medlemmer. De arbejder inden for seks hovedområder: 

 • Industri (cirka 89.962 medlemmer)
 • Bygge og anlæg (cirka 57.577 medlemmer) 
 • Transport (cirka 49.548 medlemmer)
 • Den offentlige sektor (cirka 33.962 medlemmer)
 • Privat service, Hotel og Restauration (cirka 25.850 medlemmer)
 • Den Grønne Gruppe (cirka 11.781 medlemmer)

3F har 32.129 forbundsmedlemmer. Sammenlagt med rene a-kasse medlemmer er tallet i alt 47.491. 

Den største gruppe med indvandrerbaggrund er fra Tyrkiet. Men der er også medlemmer fra Østeuropa (primært Polen og Rumænien), Eksjugoslavien, Asien (Pakistan, Bangladesh og Indien) og det øvrige Sydøstasien (Sri Lanka, Vietnam, Malaysia og Indonesien)

3F har 66 lokale afdelinger. Hovedoverenskomster: 196 
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 745 
Overenskomster på 30.314 virksomheder
Tillidsrepræsentanter: 4.594 
Arbejdsmiljørepræsentanter: 4.693 
Antal medlemmer med et eller flere tillidshverv: 9.926 
Se aktuelle ledighedstal.
Ledighedstal
Læs mere om 3F Løn og honorarer Hent dokumenter 3F Hoved- og nøgletal Hent dokumenter Medlemssammensætningen i 3F Hent dokumenter
Kontakt