Om 3F
3F kort fortalt 3F gør dig stærkere. Som Danmarks største fagforening arbejder vi for at udvikle og forbedre arbejdslivet for vores mange medlemmer. 3F forhandler også overenskomst på dine vegne, så du står så stærkt som muligt.

3F står for Fagligt Fælles Forbund og er et fagforbund, der organiserer både ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere. 3F er også Danmarks største fagforening med cirka 261.509 medlemmer fordelt over 64 lokale afdelinger.

3F består af et fællesskab, der sikrer medlemmernes rettigheder, og giver medlemmer mulighed for at få indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på eget liv.

Centrale mål for 3F er:

 • fuld beskæftigelse
 • et rummeligt arbejdsmarked
 • et sikkert arbejdsmiljø
 • uddannelse til alle.
3F er en demokratisk organisation Medlemsdemokrati er vigtigt for 3F, hvor hver stemme er vigtig. Som medlem har du ret til at møde op på alle generalforsamlinger i din afdeling.

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Kongressen samles normalt hvert tredje år. Her udstikkes de politiske linjer, og forbundets hovedbestyrelse bliver valgt.

Du kan læse mere om, hvad 3F arbejder for i det faglige og politiske grundlag, som blev vedtaget på 3F's kongres i september 2019.

På kongressen er du med til at bestemme:

 • hvem, der skal lede din lokale afdeling
 • hvad afdelingen skal arbejde med
 • hvordan afdelingens indtægter skal bruges
 • hvem, der skal vælges til at deltage i 3F's kongresser.
Mellem kongresserne er det Hovedbestyrelsen og Daglig ledelse, som varetager myndigheden over 3F. Hovedbestyrelsen mødes cirka hver anden måned. Daglig ledelse mødes cirka hver anden uge.
Læs mere om 3F 3F's love 330 KB PDF Hent dokumenter Forbundets love (UK) 269 KB PDF Hent dokumenter 3F organisationsdiagram 222 KB PDF Hent dokumenter Fakta Klag til 3F

Hvis du ikke mener, du har fået den korrekte behandling i din afdeling, har du mulighed for at indsende en klage over afdelingen til forbundet. Her træffer en uvildig dommer afgørelse i sagen. 

3F i tal Her kan du se, hvor mange der er medlem af 3F, og hvordan de er fordelt på køn, fag og etnicitet. Du kan også se antallet af tillidsvalgte, hvor mange overenskomster 3F dækker, de aktuelle ledighedstal for 3F’erne og løn og honorar i 3F. 3F har 261.509 medlemmer . Af 3F's 261.509 medlemmer er 68.905 kvinder og 192.604 er mænd. Af 3F's  261.509 medlemmer er 10.001 elever/lærlinge . 3F har både faglærte og ufaglærte medlemmer. De arbejder inden for seks hovedområder:
 • Industri har 86.431 medlemmer 
 • Bygge og anlæg  har 57.703 medlemmer 
 • Transport har 48.368 medlemmer 
 • Den offentlige sektor har 32.768 medlemmer 
 • Privat service, Hotel og Restauration har 25.000 medlemmer 
 • Den Grønne Gruppe har 11.476 medlemmer 
3F har 64 lokale afdelinger. Vi er tilstede i over 90 byer, og vi har i alt 98 kontorer (afdelingskontorer og servicekontorer). Hovedoverenskomster: 194 
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 7846 
Tillidsrepræsentanter: 4.301 
Arbejdsmiljørepræsentanter: 4.404 
Antal medlemmer med et eller flere tillidshverv: 9.981  
Af 3F's    er  .
Ledighedstal
Læs mere Løn og honorarer Hent dokumenter 3F Hoved- og nøgletal Hent dokumenter Medlemssammensætningen i 3F Hent dokumenter

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt