Fagligt Fælles Forbund
3F yder ikke central støtte til politiske partier 3F yder generelt ikke central partistøtte, men kan vælge at støtte faglige og politiske initiativer, der sætter emner på dagsordenen, som vedrører 3F'ernes hverdag.

I 2007 besluttede 3F's hovedbestyrelse ikke at yde central partistøtte.

3F's lokalafdelinger er selvstændige. Hvis en lokal afdeling støtter politisk aktivitet, der involverer og engagerer 3F's medlemmer, yder forbundet et tilskud efter 1:1 målestok.

For medlemmerne af 3F er det vigtigt, at 3F konstant arbejder på at påvirke de politiske beslutninger i forhold til de vigtige områder, der vedrører medlemmernes hverdag. Det kan være områder som arbejdsløshed og beskæftigelse, arbejdsmiljø, uddannelse, efterløn, velfærd, ulighed, globalisering m.m.

I den forbindelse kan 3F vælge at støtte politiske initiativer, der sætter emner på dagsordenen, som har betydning for medlemmerne.

Sådan melder du fra

Hvis du ikke ønsker at betale til politiske eller partipolitiske formål via dit kontingent, kan du melde fra. Det sker via en erklæring.Erklæringen sendes til 3F's revisor, som sikrer, at din framelding bliver registreret og er anonym.

Erklæringen gælder, så længe du er medlem af 3F – eller indtil du måtte indsende en skriftlig tilkendegivelse om, at din framelding ikke skal være gældende længere.

Erklæring til framelding af støtte til politiske formål Hent erklæring
Billigere kontingent?

Selv om du siger nej til at betale til politiske eller partipolitiske formål, betaler du det samme i kontingent.

I stedet går pengene til en fond til sociale formål, således at vi ekstraordinært kan støtte medlemmer i ganske særlige vanskelige situationer i forbindelse med langvarig eller akut sygdom.

I ekstraordinære tilfælde kan fonden også give støtte til medlemmer med særlige problemer i forbindelse med alvorlig sygdom hos et barn. Fonden støtter også krisecentre for kvinder og mænd i Danmark.


Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt