3F's formål

3F's formål er at varetage, forsvare og forbedre medlemmernes interesser og rettigheder. Det gælder både fagligt og politisk.

Nogle af de centrale mål for 3F er

  • fuld beskæftigelse
  • et rummeligt arbejdsmarked
  • et sikkert arbejdsmiljø
  • uddannelse til alle.

3F vil også være det fællesskab, der sikrer medlemmernes rettigheder og muligheder for indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på eget liv.  

Du kan læse mere om, hvad 3F arbejder for i det faglige og politiske grundlag, som blev vedtaget på 3F's kongres i september 2016.

Dér er du med til at bestemme:

- hvem der skal lede din lokale afdeling
- hvad afdelingen skal arbejde med
- hvordan afdelingens indtægter skal bruges
- hvem der skal vælges til at deltage i 3F's kongresser

3F har 65 lokale afdelinger. Find din lokale 3F fagforening.

Demokratisk organisation

Medlemsdemokratiet er vigtigt for 3F. Som medlem af 3F har du ret til at møde op på alle generalforsamlinger i din afdeling.

Kongressen

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Kongressen samles normalt hvert tredje år. Her udstikkes de politiske linjer, og forbundets hovedbestyrelse bliver valgt.

Repræsentantskab, hovedbestyrelse og daglig ledelse

Mellem kongresserne varetages myndigheden af:

  • Hovedbestyrelsen, der mødes ca. hver anden måned.
  • Daglig ledelse, der mødes ca. hver anden uge.

Dokumenter
3Fs love 2016 362 KB PDF
Fagligt og politisk grundlag 34 MB PDF
3F's organisationsdiagram 177 KB PDF
Professional and political foundation 2016-2019 1 MB PDF