3F i tal

Her kan du se, hvor mange medlemmer, 3F har, og hvordan de er fordelt på køn, fag og etnicitet. Du kan også se antallet af tillidsvalgte, hvor mange overenskomster, 3F dækker, de aktuelle ledighedstal for 3F’erne og løn og honorar i 3F.  

I din dagligdag møder du ofte mennesker, der arbejder inden for 3F’ernes område. Buschaufføren kører dig måske på arbejde, rengøringsassistenten gør rent på dit barns skole, tømreren reparerer dit hus, brevet i din postkasse er leveret af postbuddet, og hvis du kommer til skade, kører redderen dig på hospitalet.

Her kan du se nogle af nøgletallene for 3F. 

Medlemmer

3F har 277.538 medlemmer pr. 1. januar 2018.

Fordeling på køn

Af 3F's 277.538 medlemmer er 74.057 kvinder.

Fordeling på fag

3F har både faglærte og ufaglærte medlemmer. De arbejder inden for seks hovedområder: 

  • Industri (100.900 medlemmer)
  • Bygge og anlæg (60.000 medlemmer)
  • Transport (51.000 medlemmer)
  • Den offentlige sektor (33.000 medlemmer)
  • Privat service, Hotel & Restauration (27.000 medlemmer)
  • Den grønne gruppe (13.200 medlemmer)

Etniske minoriteter

3F har vi  35.000 forbundsmedlemmer (48.200 i alt, inkl. medlemmer alene af a-kassen) af anden etnisk herkomst end dansk. Det svarer til lidt over 12 procent.

Den største gruppe med indvandrerbaggrund er fra Tyrkiet. Men der er også medlemmer fra Østeuropa (primært Polen og Rumænien), ex-Jugoslavien, Asien (Pakistan, Bangladesh og Indien) og det øvrige Sydøstasien (Sri Lanka, Vietnam, Malaysia og Indonesien).

Antal lokale afdelinger

3F har 65 lokale afdelinger.

Der findes 3F-kontorer i 116 byer i Danmark.

Antal overenskomster

Hovedoverenskomster: 146
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 12.748
Overenskomster på 22.988 virksomheder

Antal tillidsvalgte

Tillidsrepræsentanter: 5.190
Arbejdsmiljørepræsentanter: 6.247
Antal medlemmer med et eller flere tillidshverv: 13.255

Ledighed

Se aktuelle ledighedstal www.3f.dk/ledighedstal

Dokumenter
3F's Hoved og nøgletal 402 KB PDF
Løn og honorarer 476 KB PDF
Medlemssammensætningen i 3F 2017 2 MB PDF