3F i tal

Her kan du se, hvor mange medlemmer, 3F har, og hvordan de er fordelt på køn, fag og etnicitet. Du kan også se antallet af tillidsvalgte, hvor mange overenskomster, 3F dækker, de aktuelle ledighedstal for 3F’erne og løn og honorar i 3F.  

I din dagligdag møder du ofte mennesker, der arbejder inden for 3F’ernes område. Buschaufføren kører dig måske på arbejde, rengøringsassistenten gør rent på dit barns skole, tømreren reparerer dit hus, brevet i din postkasse er leveret af postbuddet, og hvis du kommer til skade, kører redderen dig på hospitalet.

Her kan du se nogle af nøgletallene for 3F. 

Medlemmer 

3F har 272.628 medlemmer pr. 1. januar 2019.

Fordeling på køn

Af 3F's 272.628 medlemmer er 72.548 kvinder.

Fordeling på elever/lærlinge

Af 3F's 272.628 medlemmer er 9.687 elever/lærlinge

Fordeling på fag

3F har både faglærte og ufaglærte medlemmer. De arbejder inden for seks hovedområder: 

  • Industri (ca. 92.376 medlemmer)
  • Bygge og anlæg (ca. 57.451 medlemmer)
  • Transport (ca. 49.835 medlemmer)
  • Den offentlige sektor (ca. 34.605 medlemmer)
  • Privat service, Hotel & Restauration (ca. 26.178 medlemmer)
  • Den grønne gruppe (ca. 11.959 medlemmer)

Etniske minoriteter

3F har 47.491 forbundsmedlemmer. Sammenlagt med rene a-kasse medlemmer er tallet i alt 15.362. 

Den største gruppe med indvandrerbaggrund er fra Tyrkiet. Men der er også medlemmer fra Østeuropa (primært Polen og Rumænien), ex-Jugoslavien, Asien (Pakistan, Bangladesh og Indien) og det øvrige Sydøstasien (Sri Lanka, Vietnam, Malaysia og Indonesien).

Antal lokale afdelinger

3F har 65 lokale afdelinger.

Der findes 3F-kontorer i 118 byer i Danmark.

Antal overenskomster

Hovedoverenskomster: 138
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 12.748
Overenskomster på 22.988 virksomheder

Antal tillidsvalgte

Tillidsrepræsentanter: 4.734
Arbejdsmiljørepræsentanter: 4.696
Antal medlemmer med et eller flere tillidshverv: 11.433

Ledighed

Se aktuelle ledighedstal www.3f.dk/ledighedstal

Dokumenter
3F's Hoved og nøgletal 68 KB PDF
Løn og honorarer 20 KB PDF
Medlemssammensætningen i 3F 2018 1 MB PDF