3F i tal

Her kan du se, hvor mange medlemmer, 3F har, og hvordan de er fordelt på køn, fag og etnicitet. Du kan også se antallet af tillidsvalgte, hvor mange overenskomster, 3F dækker, de aktuelle ledighedstal for 3F’erne og løn og honorar i 3F.  

I din dagligdag møder du ofte mennesker, der arbejder inden for 3F’ernes område. Buschaufføren kører dig måske på arbejde, rengøringsassistenten gør rent på dit barns skole, tømreren reparerer dit hus, brevet i din postkasse er leveret af postbuddet, og hvis du kommer til skade, kører redderen dig på hospitalet.

Her kan du se nogle af nøgletallene for 3F. 

Medlemmer

3F har 273.577 medlemmer pr. 1. januar 2018.

Fordeling på køn

Af 3F's 273.577 medlemmer er 72.884 kvinder.

Fordeling på fag

3F har både faglærte og ufaglærte medlemmer. De arbejder inden for seks hovedområder: 

  • Industri (ca. 95.810 medlemmer)
  • Bygge og anlæg (ca. 58.232 medlemmer)
  • Transport (ca. 50.191 medlemmer)
  • Den offentlige sektor (ca. 34.077 medlemmer)
  • Privat service, Hotel & Restauration (ca. 26.608 medlemmer)
  • Den grønne gruppe (ca. 12.355 medlemmer)

Etniske minoriteter

3F har 32129 forbundsmedlemmer. Sammenlagt med rene a-kasse medlemmer er tallet i alt 47491. 

Den største gruppe med indvandrerbaggrund er fra Tyrkiet. Men der er også medlemmer fra Østeuropa (primært Polen og Rumænien), ex-Jugoslavien, Asien (Pakistan, Bangladesh og Indien) og det øvrige Sydøstasien (Sri Lanka, Vietnam, Malaysia og Indonesien).

Antal lokale afdelinger

3F har 65 lokale afdelinger.

Der findes 3F-kontorer i 118 byer i Danmark.

Antal overenskomster

Hovedoverenskomster: 146
Lokal- og tiltrædelsesoverenskomster: 12.748
Overenskomster på 22.988 virksomheder

Antal tillidsvalgte

Tillidsrepræsentanter: 4.734
Arbejdsmiljørepræsentanter: 4.696
Antal medlemmer med et eller flere tillidshverv: 11.433

Ledighed

Se aktuelle ledighedstal www.3f.dk/ledighedstal

Dokumenter
3F's Hoved og nøgletal 61 KB PDF
Løn og honorarer 159 KB PDF
Medlemssammensætningen i 3F 2017 2 MB PDF