Internationalt
3F's arbejde i EU EU og det indre marked har bidraget til mere end en halv million danske arbejdspladser, større velstand og fred i hele Europa.

Men samtidigt har EU også skabt en række udfordringer for lønmodtagerne, ikke mindst med social dumping, hvor den frie bevægelighed desværre ofte resulterer i pres på løn- og arbejdsvilkår på danske byggepladser, på landevejene, i service-, hotel- og restaurationsbranchen, i landbrug og gartnerier, m.m.

3F arbejder aktivt for et fair EU og har derfor i 2018 - som den eneste danske fagforening - åbnet et kontor i Bruxelles. For vi vil have indflydelse, når EU gennemfører initiativer, der har direkte betydning for 3F’erne.

EU-kontoret har til formål at styrke den opsøgende interessevaretagelse i alle faser af EU-lovgivning og sikre indflydelse på de mange EU-initiativer, som påvirker 3F’ernes hverdag.

3F arbejder for et EU, som er:

  • Fair for lønmodtagerne: EU skal bekæmpe social dumping og sikre ordentlige jobs og arbejdsvilkår.
  • Fair for den danske arbejdsmarkedsmodel: EU skal tage hensyn til den danske aftalemodel og vores velfærdssystem.
  • Fair for fællesskabet: EU skal styrke kampen mod skattely, skattesvindel og fattigdom.

3F har stillet 50 forslag til et EU for lønmodtagere, som vi arbejder for at gennemføre. 

Det er afgørende, at vi får styrket europæisk lovgivning og håndhævelse, der sikrer lønmodtagere ordentlige løn- og arbejdsvilkår i respekt for vores danske overenskomstsystem.

3F's EP-valgkatalog Et Fair Europæisk Fællesskab 14,4 MB Hent dokument 3F’s EP-Election Manifesto for A Fair Europe 8,35 MB Hent dokument Læs 3F's forslag til et EU for lønmodtagere 50 forslag til et mere fair EU 8,05 MB Hent dokument 50 Proposals for a Fair EU (UK) 8,03 MB Hent dokument 5 prioriteter for ordentligt arbejde til alle 223 KB Hent dokument 5 steps towards a more decent world for all (UK) 212 KB Hent dokument Den danske model Europæisk mindsteløn. Hvad handler det om? 266 KB Hent dokument European Minimum Wage. What is it about? (UK) 905 KB Hent dokument Hvorfor én model ikke passer til alle 1,08 MB Hent dokument Why One Size Does Not Fit All (UK) 1,08 MB Hent dokument Social dumping 3F's prioriterer til Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 625 KB Hent dokument 3F's proposals for the future operation of ELA (UK) 400 KB Hent dokument Europæisk Socialsikringsnummer 3,40 MB Hent dokument A European Social Security Number (UK) 3,35 MB Hent dokument 3F's forslag til et revideret udbudsdirektiv 153 KB Hent dokument 3F's proposal for a revised Public Procurement Directive 89,6 KB Hent dokument Atypiske ansættelser Fair arbejdsvilkår for platformsarbejde 44,5 KB Hent dokument Fair working conditions in platform work (UK) 53,8 KB Hent dokument 3F's forslag til et mere fair vikardirektiv 97,5 KB Hent dokument 3F's proposal for a fairer Directive on Temporary Agency Work 97,2 KB Hent dokument Fakta 3F's EU-kontor

3F’s EU-kontor sørger for, at 3F er synlige i EU og opnår indflydelse på mærkesager, der påvirker medlemmernes hverdag. Kontoret har løbende kontakt med nøglepersoner i Bruxelles og arbejder i tæt koordination med Fagbevægelsens Hovedorganisation i både København og Bruxelles. 3F’s EU-kontor holder derudover øje med den seneste udvikling i EU og sørger for, at grupperne og Formandssekretariatet er informeret om nye tiltag, så organisationen hurtigt kan reagere herpå.

Arbejdsdelingen i 3F i det daglige EU-arbejde

I 3F varetager de seks grupper de sektorspecifikke EU-sager, mens 3F’s EU-chef og 3F’s EU-kontor i Bruxelles koordinerer de tværgående sager, der berører flere af grupperne. Grupperne sidder repræsenteret i en række europæiske sektororganisationer, der indgår i den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS).

Læs mere

Jan Villadsen, jan.villadsen@3f.dk, +45 88 92 03 15
EU-politisk ansvarlig og formand for Transportgruppen

Nadja Abelgren Olsennadja.olsen@3f.dk, +45 60 25 34 72
EU-chef i 3F 

Nadia Deis, nadia.deis@3f.dk, +32 (0) 474 98 15 79
Seniorkonsulent, 3F’s EU-kontor 

Caroline Amalie Hertel, caroline.hertel@3f.dk, +32 471 69 03 24
Konsulent, 3F's EU-kontor

Emilie Hertz, emilie.hertz@3f.dk, +45 60 25 35 42
Praktikant, 3F’s EU-kontor

Læs mere om den Europæiske fagbevægelse på EFS hjemmeside
EFBWW (European Federation of Building and Woodworkers)
EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions)
IndustriAll (European Federation for Industry and Manufacturing workers)
EPSU (European Federation of Public Service Unions)
ETF (European Transport Workers’ Federation)
UNI-EUROPA (European trade union federation for services and communication)

3F's EU nyhedsbrev

3F’s EU-nyhedsbrev udkommer kvartalsvis.

Tilmeld dig EU's nyhedsbrev her
EU nyhedsbrev vinter 2023 2,74 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev efterår 2023 12,2 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev sommer 2023 17,5 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev forår 2023 6,35 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev efterår 2022 1,90 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev juni 2022 4,89 MB PDF Hent nyhedsbrevet EU nyhedsbrev april 2022 2,24 MB PDF Hent nyhedsbrevet

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt