3F International

Gennem international solidaritet med faglige organisationer arbejder 3F for at sikre faglige rettigheder og et ordentligt arbejdsliv for arbejdere i hele verden.

Arbejdere over hele verden har brug for en løn, de kan leve af, et sikkert arbejdsmiljø og ret til at organisere sig. Det er vejen ud af fattigdom. Et stabilt arbejdsmarked med respekt for arbejdstagerrettigheder og et godt socialt sikkerhedsnet er en vigtig brik i at skabe bæredygtig vækst og mere lighed for alle.

Med en stærk faglig organisering kan fagforeningerne bidrage til demokratiske processer og skaffe sig reel og lovlig indflydelse på medlemmernes arbejds- og levevilkår.

3F International arbejder for at skabe ordentlige arbejdsforhold, større social lighed og demokratisk deltagelse af arbejdere i andre lande gennem direkte støtte og strategisk rådgivning af søsterorganisationer. 

Her arbejder 3F International

3F arbejder sammen med nationale branchefagforbund og fagforeninger i Asien, det sydlige Afrika, Latinamerika, Mellemøsten/Nordafrika og i Central- og Østeuropa.

3F samarbejder med godt 40 partnere på globalt plan i fem regioner: 

I alle regioner har 3F International særligt fokus på at støtte kvindelige arbejderes rettigheder og deres mulighed for at organisere sig fagligt. 

Sådan arbejder 3F internationalt

Vi støtter søsterorganisationer inden for samme brancher, som 3F organiserer i Danmark, så de bedre kan organisere medlemmer og varetage medlemmernes interesser.

Gennem midler fra DANIDA koordinerer udsendte 3F-medarbejdere den undervisning, rådgivning og erfaringsudveksling, som foregår ude i verden.

Samtidig arbejder 3F stærkt på at påvirke EU’s rolle i forhold til arbejdsmarkedet og bidrage til at sikre faglige rettigheder globalt. 

Helt konkret tilbyder 3F International rådgivning om:

  • Organisering og organisationsudvikling.
  • Uddannelse i fagforeningsarbejde.
  • Overenskomstforhandling, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse.
  • Ligestilling og kvinders ret til lige muligheder.
  • Hvordan grundlæggende rettigheder forsvares, fremmes og sikres også for de løst eller uformelt ansatte arbejdere.
  • Regional koordinering og erfaringsudveksling.

Læs mere om vores arbejde på 3F Internationals hjemmeside.

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler