3F International

3F samarbejder med søsterorganisationer i fem regioner for at sikre faglige rettigheder.

3F International samarbejder med faglige søsterorganisationer i udviklingslande og i Central- og Østeuropa.

Her arbejder vi:

3F’s vision

Bedre arbejdsforhold er en forudsætning for at kunne bekæmpe fattigdom og ulighed samt udvikle demokrati. Med en stærkere faglig organisering kan fagforeningerne bedre skabe demokratiske processer og skaffe sig reel og lovlig indflydelse på medlemmernes arbejds- og levevilkår. Det er vores mål, at styrke disse processer gennem den rådgivning vi tilbyder.

Danske virksomheder har også et ansvar

3F arbejder for at få virksomheder til at leve op til deres egne principper om samfundsansvar og etisk handel, også i udviklingslandene. Det gør vi gennem samarbejde med virksomhederne selv og med vores partnere, der repræsenterer de nederste i de internationale værdikæder. Samtidig arbejder vi for at styrke danske tillidsrepræsentanters kapacitet til at gå ind i dette arbejde som et led i 3F’s oplysnings- og uddannelsesarbejde.

Dem arbejder vi med

3F samarbejder med godt 67 partnere på globalt plan. 3F’s partnere er nationale brancheorienterede fagforbund eller fagforeninger.

Læs mere om vores arbejde på 3F International's hjemmeside

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem Ring mig op

Relaterede artikler