Internationalt
3F Internationalt Arbejdere over hele verden har brug for en løn, de kan leve af, et sikkert arbejdsmiljø og ret til at organisere sig. Det er vejen ud af fattigdom.

Et stabilt arbejdsmarked med respekt for arbejdstagerrettigheder og et godt socialt sikkerhedsnet er en vigtig brik i at skabe bæredygtig vækst og mere lighed for alle. 

Med en stærk faglig organisering kan fagforeningerne bidrage til demokratiske processer og skaffe sig reel og lovlig indflydelse på medlemmernes arbejds- og levevilkår.

3F International arbejder for at skabe ordentlige arbejdsforhold, større social lighed og demokratisk deltagelse af arbejdere i andre lande gennem direkte støtte og strategisk rådgivning af søsterorganisationer. 

Læs mere på 3F Internationals hjemmeside
Modtag 3F's internationale nyhedsbrev
Følg 3F International på Facebook
Hvorfor arbejder 3F internationalt?

3F’s medlemmer bliver mere og mere internationale. Vi er led i internationale værdikæder, vi er medarbejdere i internationale virksomheder eller har kolleger fra andre lande. 

Derfor støtter 3F fagforeninger og fagforbund verden over i de brancher, som vi selv organiserer. Det vil sige industri, byggeri, transport, offentlig og privat service, herunder hotel og restauration, samt landbruget.

Målet for 3F’s internationale arbejde er at sikre et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor arbejdsforholdene er i orden, og arbejdstageres faglige rettigheder respekteres, uanset om arbejdspladsen er en bananplantage i Nicaragua eller en tøjfabrik i Bangladesh.

Fakta 3F's internationale arbejde

Det rådgiver 3F International om:

  • Organisering og organisationsudvikling
  • Uddannelse i fagforeningsarbejde
  • Overenskomstforhandling, arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse
  • Ligestilling og kvinders ret til lige muligheder
  • Hvordan grundlæggende rettigheder forsvares, fremmes og sikres også for de løst eller uformelt ansatte arbejdere
  • Regional koordinering og erfaringsudveksling.
Læs mere 3F's internationale arbejde her

Syerske, stuepige, bananpakker. Kvinder i udviklingslandene finder i stigende grad job i industri, hotel og landbrug. Sektorer, 3F og søsterforbund organiserer. Når kvinderne får fri, har de tit også ansvar for pasning af hus, børn og ældre. 

Kvinder får ofte en løn, der ligger under mænds. De mangler ret til barsel og sundhed samt oplever mere chikane og vold på arbejdspladsen. De er i langt mindre grad organiseret og dækket af kollektive overenskomster, og det kniber ofte med indflydelse i fagbevægelsen. Særligt i topledelsen.

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en vigtig del af 3F’s arbejde både i Danmark og ude i verden. Vi støtter derfor en række fagforbund, der sætter fokus på kvinders rettigheder, og som arbejder for at styrke kvinders position på arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen. Det sker blandt andet gennem oplysning og uddannelse af kvindelige tillidsfolk.

Øget ligestilling mod fattigdom
Kvinder i mange lande oplever modstand mod at engagere sig i fagligt arbejde. Kolleger kan have svært ved at acceptere en kvinde som leder, og kvindernes mænd kan stå i vejen for, at de kan deltage i møder uden for hjemmet. 

Arbejdet for større ligestilling handler derfor både om at styrke kvinders selvværd, påvirke idéer om, hvad mænd og kvinder kan og bør, og helt konkret at planlægge møder sådan, at kvinder kan deltage.

Som resultat af det særlige fokus på køn har mange af 3F’s lokale partnere udviklet nye tiltag for større lighed og organisering af kvinder. Det har betydet, at flere kvinder nu vælges til tillidsposter. I Honduras har det medført, at der rejses overenskomstkrav på nye områder som børnepasning, boliglån og sikker transport. Det har betydet, at flere arbejdere i landets eksportzoner nu har råd til at købe et hus og sende deres børn i børnehave.

Læs mere i rapporten “Empowerment gennem kvindenetværk”

3F støtter fagligt arbejde i Latinamerika for at bekæmpe ulighed og krænkelse af rettigheder. 

For at fremme social og økonomisk retfærdighed støtter 3F udviklingen af faglige organisationer i Latinamerika. Vi samarbejder med partnere i Columbia, Honduras og Bolivia. En af de største udfordringer for fagbevægelsen i Latinamerika er høj kriminalitet og manglende overholdelse af faglige rettigheder.

En af de største udfordringer for fagbevægelsen i Latinamerika er brud på faglige rettigheder, forfølgelse af fagligt aktive og mangel på retssikkerhed. Colombia og Honduras er de lande i verden, hvor faglige ledere oftest risikerer at blive myrdet.

Læs mere om vores arbejde i Latinamerika

En stærk fagbevægelse er en forudsætning for at skabe ordentlige arbejds- og levevilkår samt større lighed for arbejdere i klodens fattigste region. 

3F samarbejder med fagforeninger og forbund i Sydafrika, Zambia, Zimbabwe og Kenya. Fokus er på at styrke arbejdernes faglige rettigheder, skabe mere social lighed og bedre levevilkår. 3F støtter fagforbund, der har medlemmer inden for landbrug, fødevareindustri, byggeri samt hotel- og restauration.

En af udfordringerne er, hvordan fagbevægelsen kan sikre et voksende antal sæson- og løsarbejderes rettigheder.

Læs mere om vores arbejde i det sydlige Afrika

I Asien støtter 3F fagforeninger i Bangladesh, Myanmar og Sri Lanka.

I mange asiatiske lande er arbejdernes rettigheder formelt sikrede, men bliver reelt kun opfyldt, hvis der er kontrol i form af faglige organisationer på arbejdspladsen. 

Mange industriarbejdspladser er flyttet til Asien de seneste år, og landene konkurrerer indbyrdes om at tilbyde de billigste produktionsforhold. Stort opbud af ufaglært og uorganiseret arbejdskraft bruges til at presse de samlede løn og arbejdsforhold ned. Det er derfor nødvendigt med en stærk og demokratisk fagbevægelse for at sikre arbejdstagernes rettigheder.

Millioner af især unge kvinder arbejder på tøjfabrikker i for eksempel Bangladesh under sundhedsfarlige forhold og uden basale rettigheder. Mange af dem arbejder op til 60 timer om ugen og får en løn, som de ikke kan forsørge deres familie for.

Læs mere om vores arbejde i Asien

Østeuropæere rejser efter job i Danmark, mens danske virksomheder flytter mod øst efter billigere arbejdskraft. Derfor arbejder 3F for at forbedre de østeuropæiske arbejderes vilkår. 

Mange danske virksomheder flytter produktion til Central- og Østeuropa, og arbejdere fra de nye EU-lande får job i Danmark og resten af Vesteuropa. Derfor har 3F's indsats i Central- og Østeuropa en tæt forbindelse til det danske arbejdsmarked. Vi samarbejder med fagforeninger i Estland, Letland, Litauen, Polen, Hviderusland og Ukraine. På Balkan samarbejder vi med fagforeninger i Albanien, Makedonien og Serbien.

Læs mere om vores arbejde i central- og østeuropa

Millioner af flygtninge strømmer i disse år til nabolandene i MENAT-regionen. Fagbevægelsen kan være med til at forhindre, at flygtningene udnyttes af arbejdsgiverne og presser forholdene på arbejdsmarkedet endnu mere mod bunden. 

Der er politisk og økonomisk uro i store dele af regionen. Syrien, Libyen og Yemen er i de facto borgerkrig. Omkring femten millioner mennesker er flygtet. Mange til nabolande som Libanon, Jordan, Tyrkiet og Tunesien, hvor der er ringe chancer for at få et ordentligt job. Det lægger pres på økonomien og de regionale arbejdsmarkeder. Landene har allerede stor arbejdsløshed, dårlige arbejdsforhold og mangel på formelle jobs. Derfor er integration af flygtninge og migranter blevet et vigtigt emne for fagbevægelsen. 

Læs mere om vores arbejde i Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet (MENAT)
Historisk solidaritet

Solidaritet over grænser er en del af 3F’s DNA. Der går en lige linje fra aarhusianske havnearbejderes sympatistrejke med deres kammerater i Hamborg i 1897 til Havnearbejdernes Landsklubs nutidige støtte til arbejdere på havne i Latinamerika. 

Under den store lockout, der ledte til septemberforliget i 1899, modtog danske arbejdsmænd strejkemidler fra fagforbund i Norden, Europa, Afrika og USA. I dag er det os, der kan hjælpe over landegrænser, når arbejdsgiverne forsøger at gennemtrumfe deres vilje.

Danske virksomheder har også et ansvar

3F arbejder for, at virksomheder overalt i verden respekterer menneskerettighederne og lever op til internationale principper om samfundsansvar og etisk handel. 

Ikke mindst danske virksomheder, der flytter produktionen til udviklingslandene, har et ansvar for at respektere de samme arbejdstagerrettigheder ude som hjemme.

Det gør vi gennem oplysning, dialog med virksomheder og træning af vores søsterorganisationer. De repræsenterer de arbejdere, som er de første led i de internationale værdikæder.

Vi arbejder også for at give danske tillidsrepræsentanter redskaber til at gå i dialog med virksomhederne om deres sociale ansvar (CSR). Dette sker som led i 3F’s oplysnings- og uddannelsesarbejde.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt