Job i 3F
3F som arbejdsplads 3F’s kerneopgave er at skabe værdi for medlemmerne. Gennem fagligt og politisk arbejde forbedrer vi medlemmernes løn- og arbejdsforhold.

I 3F har vi en vision som sætter retningen og rammen for arbejdet med kerneopgaven for hele organisationen.

Vi er en interesseorganisation i rivende udvikling. Vi arbejder målrettet med at skabe en effektiv og sammenhængende organisation, og der lægges vægt på strategisk kompetenceudvikling og læring for både ledere og medarbejdere.

Arbejdsmiljø og trivsel er højt prioriteret, da vi ser det som vigtige parametre for, at medarbejdere og ledere dagligt kan levere kvalitet og effektivitet i løsningen af arbejdsopgaverne til gavn for medlemmerne.
Det er fantastisk, at 3F prioriterer, at alle medarbejdere på tværs af faggrupper modtager undervisning i organisationens visioner, værdier og kerneopgaver.  Kort om 3F som organisation 3F har lokalafdelinger i hele Danmark og et forbundshus i København. Vi er ca. 2.100 medarbejdere i hele 3F.

Afdelingerne er selvstændige enheder, med både en fagforening og en a-kasse, og udgør den bærende og demokratiske kraft i 3F. Det er lokalafdelingerne, der har den direkte medlemskontakt.

Den lokale tilstedeværelse er et centralt element i vores arbejde. Derfor har vi 66 afdelinger spredt over hele Danmark. De større byer har ikke kun afdelinger, men også et antal kontorer. På den måde er vi landsdækkende og har et solidt kendskab til de lokale arbejdsmarkedsforhold.

I Forbundshuset er der en række afdelinger som IT, økonomi, HR, kommunikation, juridisk, der bl.a. servicerer afdelingerne.

3F har a-kassen 3FA, som også har personlig betjening af medlemmer i lokalafdelingerne og kontorer rundt om i Danmark. Herudover arbejder vi også internationalt for at skabe ordentlige arbejdsforhold i 3. verdenslande. Du kan læse mere om 3F's internationale arbejde her

Du kan læse meget mere om 3F som organisation her:

3F kort fortalt

Du kan downloade 3F's organisationsdiagram her:

3F organisationsdiagram

Kontakt