Job i 3F
Bliv elev i 3F Forbundshus Mulighederne er mange, hvis du vil være elev hos 3F. Vi har stort fokus på din faglige udvikling. Du bliver tilknyttet en elevansvarlig og bliver samtidig en del af et stort elevnetværk.

Vi arbejder politisk for, at alle virksomheder skal tage elever. Derfor er det særligt vigtigt for os at uddanne så mange elever som muligt, og indenfor så mange områder som vi kan, i 3F og 3FA. Faktisk tager vi tre gange så mange elever, som vi er forpligtet til.

Hos 3F uddanner vi elever indenfor mange forskellige områder. Vi tilbyder en alsidig uddannelse, hvor du udvikler både dine faglige og personlige kompetencer.

Derudover er fokus på aspekterne ved at arbejde i en større politisk organisation, som er anvendelige i dit senere arbejdsliv.

Jeg synes det er spændende og lærerigt at være elev i 3F, da man bliver kastet ud i mange forskellige opgaver. I min afdeling er jeg blevet taget rigtig godt imod og folk er imødekommende og klar til at hjælpe. 3F søger elever indenfor følgende uddannelsesområder: Uddannelsen 
En kontoruddannet elev løser opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Med specialet administration, herunder funktionen som sagsbehandling læres der at tage sig af husets forskellige administrative funktioner, så eleven fx kan deltage i projektstyring, opdatering af hjemmesider, sagsbehandling mv. 

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx medlemmer, både mundtligt og skriftligt. It er en stor del af arbejdet. 

Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Der læres også om kontakt med medlemmer, service og hvordan der arbejdes med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.   

Varighed 
Uddannelsen tager 4 år, inklusiv 2 års HG grundforløb på en erhvervsskole. 
 
Uddannelsen 
En kontoruddannet elev løser opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Med specialet økonomi læres der at lave regnskaber og budgetter. Der er oplæring i fx at bogføre indtægter, udgifter og lønninger i en virksomhed og at deltage i virksomhedens økonomistyring. 

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx medlemmer, både mundtligt og skriftligt. It er en stor del af arbejdet. Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Der læres også om kontakt med medlemmer, service og hvordan der arbejdes med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer. 

Varighed 
Uddannelsen tager 4 år, inklusiv 2 års HG grundforløb på en erhvervsskole.
 
Uddannelsen 
En kontoruddannet elev løser opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Med specialet advokatsekretær lærer du om retssager. Der oplæres i at lave dokumenter som fx stævninger, testamenter og lignende. 

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx medlemmer, både mundtligt og skriftligt. It er en stor del af arbejdet. Kontoruddannelsen giver en grundlæggende viden om administration og økonomi. Der læres også om kontakt med medlemmer, service og hvordan der arbejdes med tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer. 

Varighed
Uddannelsen tager 4 år, inklusiv 2 års HG grundforløb på en erhvervsskole.
 

Uddannelsen 
Med en uddannelse som Smørrebrød- og Cateringelev, får du en bred vifte af fremtidsmuligheder. 

En uddannelse som Smørrebrød- og Cateringelev er for dig der interesserer dig for smag, råvarer, råvarernes sammensætning, konsistens og farver mm. - og så vil du gerne kæle for dine spisende gæster med retter i flot udseende og anretning. 

Som smørrebrød- og Cateringelev arbejder du dog mere med de kolde og lune anretninger, men kommer både omkring det klassiske, danske frokostkøkken såvel som moderne madlavning. 

Du lærer om:

 • Indkøb
 • Tilberedning
 • Servering
 • Afrydning og rengøring
 • Hygiejne og kontrol af fødevarer
 • Og så blive du ekspert i at lave de lækreste anretninger

Varighed
Hovedforløbet i uddannelsen som Smørrebrød- og Cateringelev varer 2 år og 6 måneder.

Uddannelsen 
Som serviceassistent læres der om professionel rengøring. Undervejs i uddannelsen til serviceassistent lærer eleven at arbejde med flere forskellige serviceopgaver inden for rengøring og vedligeholdelse. Der oplæres også i at tilberede og anrette mad, og en masse om kundebetjening. Også sikkerheds- og kontrolopgaver indgår i uddannelsen. Desuden opnås der viden om hygiejne og miljø. 

En serviceassistent uddannelse er sat sammen af nogle skoleforløb og nogle længere praktikperioder. Det giver en god teoretisk viden og en masse praktisk erfaring. 

Varighed 
Uddannelsen tager 1 år og 6 måneder. 

Uddannelsen 
En ejendomsservicetekniker arbejder med varierende udendørs og indendørs opgaver. Der vedligeholdes og repareres varmeanlæg, udføres småreparationer eller klippes hæk og passes planter og buske. 

Teorien består bland andet af undervisning i nedenstående: 

 • at vurdere kvaliteten af håndværkernes arbejde
 • at pleje og vedligeholde en bolig eller en institutions udendørs arealer
 • love og regler inden for boligsektoren
 • at medvirke ved styring af økonomi i en ejendom
 • at udnytte et varmeanlæg maksimalt

Varighed 
Uddannelsen varer 3 år og 9 måneder og består af 45 skoleuger. 

 
Uddannelsen 
Som it-supporterelev læres der om it-systemer inden for kontorområdet. Det kan fx være telefoner, computere og kopimaskiner. Der oplæres i at finde fejl, at reparere og installere it-udstyr. 

Arbejdet består også i at efterse og vedligeholde it-systemer, og også at rådgive om de mange produkter. Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. 

Varighed 
Uddannelsen tager 2 år og 6 måneder inklusiv grundforløb.

Uddannelsen
Som datateknikerelev med speciale i programmering udvikles programmer, it-systemer, databasesystemer og applikationer. Eleven stifter blandt andet bekendtskab med projektarbejde i projektgrupper, udvikling af systemer i C#, programmering op imod Microsoft SQL databaser samt dokumentering af eget arbejde. En datatekniker vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det kan fx være en mindre virksomheds netværk, eller det kan være en banks centrale anlæg. Når systemet ikke virker, finder datateknikeren fejlen og retter den.

Varighed
Uddannelsen tager 4,5 år, eksklusiv grundforløb på en teknisk skole.

 

Uddannelsen 
En mediegrafikerelev løser opgaver som at gøre dagsaktuelle temaer til memes og SoMe content, udvikle kampagne designs på tværs af medier, udvikle film-elementer og motiongrahics og arbejder med infografik. Man skal have et teknisk og kreativt overblik over hele arbejdet fra idé til færdig produktion. Næsten alt arbejde foregår på computer. 

Hele uddannelsen foregår i Kommunikationsafdelingen. 

Varighed 
Uddannelsen tager 4 år og 5 måneder, inklusiv 6 måneders grundforløb på en teknisk skole.
 
Uddannelsen 
Fagbladet tager journalistpraktikanter i praktik som led i deres journalistuddannelse. De arbejder på Fagbladet inden for både det trykte og elektroniske medier. 

Varighed 
Uddannelsesopholdet på Fagbladet varer 12-18 måneder.

Som elev i 3F/3FA er du altid i trygge hænder. En af dine nærmeste kolleger er uddannet elevansvarlig, og vil være ansvarlig for din uddannelse og oplæring imens at du er elev hos os. Han eller hun vil være din sparringspartner, og vil være parat til at give råd og vejledning, når du har brug for det.

Du bliver samtidig en del af et stort elevnetværk af både nye og gamle elever som er elevernes eget forum til sparring og erfaringsudveksling på tværs af de mange uddannelsesområder.

Når man træder ind ad døren som elev, bliver man opfattet som en væsentlig ressource, der indgår i den daglige drift og får selvstændige og afvekslende arbejdsopgaver.

Vi gør alt hvad vi kan for, at du får det bedste forløb fra din første til din sidste dag som elev i 3F/3FA. Faktisk giver Forbundshuset de færdige elever mulighed for at arbejde i huset de første tre måneder efter at de er blevet færdige med deres uddannelse, hvis de ikke allerede har fundet et job. Det giver en blød overgang til jobmarkedet.

Du kan læse mere om ansættelsesprocessen som elev i Forbundshuset her


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt