Protokollat 1 - Overenskomstens anvendelsesområde

Overenskomstens gyldighedsområde

Overenskomsten finder anvendelse inden for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og gyldighedsområdet er som følger:
Kursus- og kongrescentre, sommerlande, forlystelses- og oplevelsesparker, tivolilande, vandlande, feriehoteller og feriebyer, grill- og burgerbarer, caféer, croissanterier, konditorier, kasinoer, selskabslokaler, forsamlingshuse, vandrerhjem, kantiner, fastfoodforretninger, pølsevogne, cafeterier, sportshaller, smørrebrødsforretninger, diner transportable, cateringvirksomheder, moteller, medborgerhuse, diskoteker, pizzeriaer, vaffelbagerier, storkøkkener, bowlingcentre, campingpladser, museer, teatre, zoologiske haver, natklubber, værtshuse, bodegaer, vinstuer, flykøkkener m.m.

Det faglige arbejdsområde
Overenskomsten omfatter følgende 4 faggrupper, beskæftiget inden for overenskomstens arbejdsområde:

a) Gastronomer (faggruppen gastronomer omfatter: Kokke, kogejomfruer, smørrebrødsjomfruer, catere, køkken- og smørrebrødschefer, dessertkonditorer, gastronomassistenter, grillassistenter og pizzabagere)
Rettigheder og pligter:
Gastronomers arbejdsområde omfatter ikke rengøring og opvask.
Gastronomer har dog pligt til renholdelse af personligt værktøj og skuffer samt maskiner, som det sædvanemæssigt tilkommer det faglærte personale at renholde. Slibning af knive påhviler virksomheden.
Der udleveres mindst 2 forstykker til hver gastronom dagligt.
Catere:
Catere er betegnelsen for medarbejdere, der har taget den faglærte uddannelse som cater.
Catere er omfattet af gastronomreglerne, men kan til forskel fra andre gastronomer udføre medhjælperarbejde ved kasse og disk.

b) Receptionister (herunder natportierer)

c) Medhjælpere (Faggruppen medhjælper omfatter arbejde som buffist, køkkenmedhjælper, opvasker, cafeteria-/grillbarmedhjælper, kantinemedhjælper, rengøringsassistent, stuepige, afrydder, garderobemedarbejder, kontrollør, dørmand, piccolo, pølsemand m/k, pizzabud, cafeteriaassistent, aktivitetsmedarbejder, fitnessmedarbejder, vandrerhjemsmedarbejder og fastfoodmedarbejder samt cafémedhjælper. Cafémedhjælpere udfører ikke arbejde, der hører under gastronom- eller serveringspersonalets faglige område).

d) Serveringspersonale (se protokollat C)

Fremtidige ændringer
Virksomheder, der er omfattet af denne overenskomst, følger fremover de ændringer og reguleringer, der til enhver tid aftales mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, bl.a. ved overenskomstfornyelserne.

Særoverenskomster
Forbundet forpligter sig til ikke at afslutte særoverenskomst med virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, på lempeligere vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte.

Forbundet forpligter sig til at kræve overenskomster med uorganiserede virksomheder, der beskæftiger forbundets medlemskreds, samt så vidt muligt at iværksætte fornødne foranstaltninger til gennemførelse af kravet.

Organisering
Arbejdsgiveren forpligter sig til i videst mulig udstrækning at opfordre uorganiserede medarbejdere til at melde sig ind i forbundet, under henvisning til, at der arbejdes på overenskomstmæssige vilkår.

Virksomhedsbesøg
For at undgå unødvendige problemer vedrørende overenskomstens anvendelse og overholdelse, har 3F Privat Service, Hotel og Restauration - efter forudgående varsel over for arbejdsgiver - adgang til at besøge virksomheder, der ikke er organiseret i HORESTA Arbejdsgiver, men i medfør af en tiltrædelseserklæring eller tidligere medlemskab følger nærværende overenskomst, for sammen med arbejdsgiveren at gennemgå ansættelsesbeviser, vagtplaner, lønsedler m.v.