Protokollat 16 - Hotel- og fritidsassistenter

Stk. 1. Arbejdsområde
Denne særlige stillingsbetegnelse omfatter kun medarbejdere, der er faglærte hotel- og fritidsassistenter.

Medarbejderne kan ansættes til arbejde som defineret i Uddannelsesbekendtgørelsen:
Grund- og specielrengøring, klargøring af værelser, møde- og konferencelokaler, m.v., morgenservering, produktion og salg af fastfoodprodukter, servicering af gæster og kunder og almindeligt servicearbejde inden for overnatnings-, bespisnings- og turistvirksomhed.

Stk. 2. Løn- og ansættelsesvilkår
Hotel- og fritidsassistenter er omfattet af de almindelige bestemmelser for medhjælpere, men med en højere minimalløn indeholdende fagtillæg på 10%:

Lønnen udgør pr. 1. marts 2017 kr. 21.294,59, pr. 1. marts 2018 kr. 21.647,31 og pr. 1. marts 2019 kr. 22.000,04.

Vedr. reserveløn henvises til reservelønnen for faglærte receptionister, jf. lønbilaget i Overenskomst Del 1.