Protokollat A - Fælles kasse og fælles beholdning

Stk. 1. Fælles kasse
Serveringspersonalet kan frit bestemme, med ledelsens godkendelse, hvorvidt der arbejdes i fælles kasse med fælles beholdning.

Arbejdsgiveren kan ikke arbejde i fælles kasse og omsætning med serveringspersonalet.

Tjenere med administrative opgaver, som falder uden for serveringspersonalets arbejdsområde, kan arbejde i fælles omsætning med serveringspersonalet, dog kan timerne til det administrative arbejde ikke aflønnes af omsætningen.

Ligelig fordeling
Såfremt der arbejdes i fælles kasse med fælles regnskab (trunk), skal fortjenesten deles ligeligt mellem de i arbejdet deltagende medarbejdere i forhold til præsterede timer.

Egen nøgle/eget regnskab
Såfremt serveringspersonalet eller enkelte heraf ikke ønsker at arbejde i fælles regnskab, skal medarbejderen have sin egen nøgle til sit nummer på kasseapparatet og skal aflægge sit eget regnskab.

Stk. 2. Egen beholdning
Hvor der arbejdes med egen beholdning, skal opgørelse ske dagligt, og serveringspersonalet har krav på at overvære og kontrollere opmålingen af beholdningen ved arbejdstidens ophør, begyndelse og vagtskifte. Serveringspersonalet har ansvaret for beholdningen, dog hæfter virksomheden, såfremt beholdningen ikke er betryggende aflåst.

Stk. 3. Fælles regnskab
Arbejdsgiveren er indforstået med, at det er forbudt organiseret serveringspersonale at arbejde i fælles regnskab med uorganiseret, uanset serveringspersonalet selv måtte aftale dette.
Serveringspersonalet kan dog aftale at dele den samlede omsætning ligeligt.

Enhver af serveringspersonalet har ret til at forlange en nøgle til sit nummer på kasseapparatet.