Protokollat E - Tjeneraflønning i dagforretninger

Stk. 1. Definition
Dagforretninger defineres som virksomheder med en begrænset åbningstid på samtlige hverdage (mandag - fredag) mellem kl. 10.00 og kl. 17.00. Den ugentlige arbejdstid er 25 timer.

Stk. 2. Overtid
Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 5 timer, er det at betragte som overtid. Overtid kan ikke modregnes i provisionen. Overtid aflønnes med 50% de første 2 timer og derefter med 100%.

Stk. 3. Aflønning

Der aflønnes med 13,1 % af den præsterede omsætning inkl. merværdiafgift og serveringsafgift, dog med en garanteret timeløn pr. 1. marts 2017 kr. 145,10, pr. 1. marts 2018 kr. 147,60 og pr. 1. marts 2019 kr. 150,10. Såfremt man overgår til minimalløn, udgør minimallønnen pr. 1. marts 2017 kr. 142,60, pr. 1. marts 2018 kr. 144,60 og pr. 1. marts 2019 kr. 146,60.

Stk. 4. Procedure
Dersom parterne i en virksomhed ønsker at tiltræde ordningen vedrørende dagforretninger, skal parterne på forhånd kontakte deres respektive organisationer, som vil orientere om ordningens betydning.

Stk. 5. Morgen- og frokostservering
Hotelvirksomheder kan ansætte serveringspersonale til morgenmadsservering med højst 74 timer på en 4 ugers turnus. Disse medarbejdere kan endvidere forestå frokostservering, såfremt dette foregår på samme vagt i direkte forlængelse af morgenmadsserveringen.

Serveringspersonale, beskæftiget i henhold til denne bestemmelse, kan udføre merarbejde i henhold til bestemmelsen i § 6, stk. 4.