Lønsatser - Uddannelsesaftaler indgået senest 30. juni 2014

For uddannelsesaftaler, der er indgået senest 30. juni 2014

Grundforløbet tæller med i ancienniteten.
Prøvetiden begynder først på virksomheden.

Elever under 18 år lønnes pr. måned med:

1. marts 2017          kr. 12.631,33
1. marts 2018          kr. 12.846,06 (kun det 1. læreår)

Elever over 18 år lønnes pr. måned med følgende satser:

1. marts 2017:

 1-12 måneder kr. 13.222,86
 13-24 måneder kr. 13,574,42
 25-36 måneder kr. 13.838,09
 37-45 måneder kr. 14.189,63

1. marts 2018:

 1-12 måneder kr. 13.447,65
 13-24 måneder kr. 13.805,19
 25-36 måneder kr. 14.073,34
 37-45 måneder kr. 14.430,85

1. marts 2019:
 

 1-12 måneder kr. 13.676,26
 13-24 måneder kr. 14.039,88
 25-36 måneder kr. 14.312,59
 37-45 måneder kr. 14.676,17

EGU-elever over 18 år: lønnes pr måned:

 1. marts 2017 kr. 12.976,31
 1. marts 2018 kr. 13.196,91

Minimalløn for ikke-faglærte:

1. marts 2017

Gastronomer

kr. 19.683,22

Receptionister

kr. 19.611,09

Tjenere

kr. 22.034,18

 

 

1. marts 2018

Gastronomer

kr. 20.003,88

Receptionister

kr. 19.931,75

Tjenere

kr. 22.435,01

 

 

1. marts 2019

Gastronomer

kr. 20.324,54

Receptionister

kr. 20.252,91

Tjenere

kr. 22.835,84

Lønsatser jf. hovedoverenskomsten.


Årlig lønsamtale:
Elever har ret til en årlig lønsamtale.

Særligt løntillæg
Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1,7% (pr. 1. marts 2018 2,4% og pr. 1. marts 2019 3%) af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens § 41, stk. 8. For receptionistelever, der har ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til eleven sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie i det følgende ferieår. Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

 

Note I henhold til indgået protokollat af 15. september 2015, skal EGU-elever med uddannelsesaftaler indgået til og med 30. september 2015 aflønnes som EGU-elever med uddannelsesaftaler indgået til og med 30. juni 2014.