Lønsatser for smørrebrøds- og caterelever

For uddannelsesaftaler, der indgås 1. juli 2014 og fremefter.

Grundforløb 2 tæller med i ancienniteten med 6 måneder uanset det faktiske grundforløbs varighed.

Prøvetiden begynder først på virksomheden.

Elever i ny-mesterlære har ikke grundforløb, og aflønnes derfor på elevoverenskomstens første løntrin i alle 12 måneder med mindre § 16 finder anvendelse.

Elever lønnes pr. måned med følgende satser:

1. marts 2017

1-12 måneder:

kr. 11.944,46

13-24 måneder:

kr. 13.235,76

25-36 måneder:

kr. 15.065,09

 

 

1. marts 2018

1-12 måneder:

kr. 12.147,52

13-24 måneder:

kr. 13.460,77

25-36 måneder:

kr. 15.321,20

 

 

1. marts 2019

1-12 måneder:

kr. 12.354,03

13-24 måneder:

kr. 13.689,60

25-36 måneder:

kr. 15.581,66

Minimalløn for ikke-faglærte (voksenelever):
1. marts 2017          kr. 19.683,22
1. marts 2018          kr. 20.003,88
1. marts 2019          kr. 20.324,54
Lønsatser jf. hovedoverenskomsten

Årlig lønsamtale:
Elever har ret til en årlig lønsamtale.

Særligt løntillæg
Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1,7% (pr. 1. marts 2018 2,4% og pr. 1. marts 2019 3%) af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens § 41, stk. 8.
Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

EGU-elever
EGU-elever med uddannelsesaftaler indgået efter 30. september 2015, indplaceres som ovenfor anført med satserne 1 til 24 måneder. 

 

Note Lønnen fastsættes ud fra uddannelsens sluttidspunkt (udlært dato), under den forudsætning, at ved eventuel fremtidig ændring af uddannelsernes længde og forhandling om løntrin er denne enighed ikke udtryk for en anerkendelse af, hvorledes lønsummer indgår i beregningerne, og dette vil således være overladt til forhandling mellem parterne.