Lønsatser for receptionistelever

Grundforløb 2 tæller med i ancienniteten med 6 måneder uanset det faktiske grundforløbs varighed.

Prøvetiden begynder først på virksomheden.

Elever i ny-mesterlære har ikke grundforløb, og aflønnes derfor på elevoverenskomstens første løntrin i alle 12 måneder med mindre § 16 finder anvendelse.

Elever lønnes pr. måned med følgende satser::

1. marts 2017

1-12 måneder:

kr. 11.944,46

13-24 måneder:

kr. 13.666,18

25-36 måneder:

kr. 15.441,71

 

 

1. marts 2018

1-12 måneder:

kr. 12.147,52

13-24 måneder:

kr. 13.898,51

25-36 måneder:

kr. 15.704,22

 

 

1. marts 2019

1-12 måneder:

kr. 12.354,03

13-24 måneder:

kr. 14.134,78

25-36 måneder:

kr. 15.971,19

 
Minimalløn for ikke-faglærte (voksenelever): 
1. marts 2017     kr. 19.611,09
1. marts 2018     kr. 19.931,75
1. marts 2019     kr. 20.252,41
Lønsatser jf. hovedoverenskomsten

Årlig lønsamtale:
Elever har ret til en årlig lønsamtale.

Særligt løntillæg
Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1,7% (pr. 1. marts 2018 2,4% og pr. 1. marts 2019 3%) af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens § 41, stk. 8. For receptionistelever, der har ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til eleven sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie i det følgende ferieår. Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

 

Note Lønnen fastsættes ud fra uddannelsens sluttidspunkt (udlært dato), under den forudsætning, at ved eventuel fremtidig ændring af uddannelsernes længde og forhandling om løntrin er denne enighed ikke udtryk for en anerkendelse af, hvorledes lønsummer indgår i beregningerne, og dette vil således være overladt til forhandling mellem parterne.