10Fridage

Stk. 1. 5-dages uge

Medmindre andet skriftligt aftales lokalt, skal eleven over en 4 ugers turnus garanteres 2 fridage pr. uge, som minimum hver anden uge skal placeres i sammenhæng.
 

Stk. 2. Bortfald af fridage

Kompensation
Såfremt en fridag helt bortfalder, betales der efter følgende satser, jf. hovedoverenskomstens § 6, stk.1/lønbilag for gastronomreserver:
 

 

1. marts 2017

De første 8 timer

kr. 171,25

9. og 10. time

kr. 195,71

Herefter

kr. 256,87

 

 

 

1. marts 2018

De første 8 timer

kr. 174,05

9. og 10. time

kr. 198,91

Herefter

kr. 261,07

 

 

 

1. marts 2019

De første 8 timer

kr. 176,85

9. og 10. time

kr. 202,11

Herefter

kr. 265,27

 
Der betales for mindst 5 timer.
 


Stk. 3. Friweekender

Medmindre andet skriftlig aftales lokalt[1] på virksomheden, garanteres over 3 måneder 5 friweekender (frihed i tidsrummet lørdag kl. 00.00 - søndag kl. 24.00 + 12 timers hvile), dog placeres minimum 1 friweekend pr. måned.


Stk. 4. Mistet friweekend

Bortfald af en friweekend kan kun ske, når tvingende forhold gør det nødvendigt. Hvis en friweekend bortfalder, betales en kompensation på 1 dagløn svarende til 1/22 af den oppebårne månedsløn, samt kompensation i henhold til bestemmelserne om mistet fridag.
 

Stk. 5. Session

Elever, der indkaldes til session, har ret til frihed med fuld løn.
 

Stk. 6. Frihed ved dødsfald og begravelse

Under hensyntagen til virksomhedens drift gives eleven mulighed for frihed uden løn i forbindelse med dødsfald og begravelse af nærtstående familiemedlemmer.