11Feriefridage

Stk. 1. Optjening af feriefridage

Elever har ret til 1 feriefridag efter 3 måneders ansættelse, 4 feriefridage efter 6 måneders ansættelse og 5 feriefridage efter 9 måneders ansættelse.
 

Stk. 2. Placering

Feriefridagene placeres efter aftale mellem parterne, under hensyntagen til såvel elevens ønsker som virksomhedens driftsmæssige behov. Eleven har ret til, at optjent frihed afvikles inden fratræden.
 

Stk. 3. Timer

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj – 30. april). For elever regnes 1 feriefridag som 7,4 timer.
 

Stk. 4. Betaling

Feriefridagene betales med fuld løn.
 

Stk. 5. Kompensation

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, betales eleven en kompensation svarende til fuld løn pr. ubrugt feriefridag, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time.
 

Stk. 6. Fratræden

Ved fratræden udbetales til eleven kompensation, svarende til 2,25% af den oppebårne løn. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, såfremt der er afholdt feriefridage.
 

Stk. 7. Jobskifte

Der kan, uanset eventuelt jobskifte, kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår.