12Løfteparagraf

Stk. 1. Højere løn

Det betragtes som forudsætning for overenskomsten, at der ydes højere lønninger end de i overenskomsten nævnte minimallønssatser.
 

Stk. 2. Systematisk vurdering

Organisationerne er enige om, at virksomhederne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn, således at der for den enkelte elev tages behørigt hensyn, f.eks. til dennes dygtighed, erfaring, uddannelse, anciennitet og indsats, ligesom der må tages hensyn til arbejdets krav til udøveren (ansvar, selvstændighed og lignende).

Arbejdsgiver sikrer en årlig individuel vurdering, og eventuel regulering, af elevens løn.
 

Stk. 3. Lønnen aftales

Lønnen for den enkelte elev aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og eleven. Hvis eleven ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forhandle på elevens vegne.
 

Stk. 4. Uenighed

Ved uenighed kan spørgsmålet behandles fagretligt, jf. § 30.
 

Stk. 5.

I tilfælde, hvor løn- og arbejdsvilkår er bedre end de her i overenskomsten nævnte, må disse ikke forringes for den enkelte.