13Løn

Stk. 1. Lønbilag

Der henvises til lønbilagene.
 

Stk. 2. Voksenelever

Man skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens start, for at kunne komme i voksenlære.

Det anbefales, at voksenelever aflønnes med fagets minimalløn for ikke faglærte.

Har eleven 12 måneders anciennitet på lærepladsen inden voksenuddannelsesaftalen indgås, eller er eleven tilkendt merit, så den samlede uddannelsestid er 2 år eller derunder, skal eleven aflønnes med fagets minimalløn for ikke faglærte[1].
[1] Se lønbilagene.

Stk. 3. Særligt løntillæg

Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1,7% af den ferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2018 indbetales 2,4% og pr. 1. marts 2019 indbetales 3% af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden.

For receptionistelever, der modtager ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til eleven sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie i det efterfølgende ferieår.

 

Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

 

Nyoptagne virksomheder i HORESTA Arbejdsgiver kan kræve at senest fra tidspunktet for overenskomstens ikrafttrædelse skal virksomheden indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bidrag til ordningen.

 

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 pct. af det gældende bidrag.

 

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 pct. af gældende bidrag.

 

Senest 3 år efter indmeldelsen skal indbetalingen udgøre 100 pct. af det aktuelle bidrag.

 

Ordningen skal protokolleres senest 2 måneder efter indmeldelsen.

 

Optrapningsordningen kan ikke anvendes til at reducere bestående bidrag, heller ikke ved skift af overenskomstpart inden for DA-området.