14Lønudbetaling

Stk. 1. Lønsedler

Der skal til eleven udleveres eller gives mulighed for at eleven elektronisk kan trække en specificeret lønseddel over den udbetalte løn, tillæg, pensionsbidrag, optjent feriegodtgørelse og andre lønandele.
 

Stk. 2. Timesedler/stempelkort

Medmindre der gives mulighed for, at eleven kan trække timesedler/stempelkort eller anden arbejdstidsregistrering elektronisk, skal disse vedlægges lønsedlen.
 

Stk. 3. Lønudbetaling

Alle elever er månedslønnede. Lønudbetaling sker en gang om måneden og skal senest være til disposition den sidste bankdag i måneden.