18Helligdagstillæg

For arbejde på helligdage samt den 24. december efter kl. 15.00 ydes et tillæg på 150 % af den oppebårne løn.

Det aftales, hvorvidt tillægget udbetales eller afspadseres[1].

Tilgodehavende fridagstimer, der ikke afspadseres, betales med en personlig timeløn plus 50% pr. opsparet time.

Medarbejdere, der forlader virksomheden, kan afvikle den opsamlede frihed inden fratrædelsen.
[1] Såfremt tillægget afspadseres, aftales hvornår dette sker under hensyntagen til såvel virksomhedens som medarbejderens forhold.