19Værktøjstilskud

Ved prøvetidens udløb udbetales til gastronomelever et beløb til køb af værktøj på kr. 2.000,00. Kvittering skal afleveres til virksomheden. Beløbet udbetales kun en gang i læretiden.