25Skoleperioder

Stk. 1. Inden skoleperioden

Arbejdsfri

Søndag inden skoleperiodens start skal eleven have arbejdsfri til forberedelse af skoleophold/transport.

 

Kostpenge

Til elever der i skoleperioden bor på skolen, skal arbejdsgiveren udbetale et a conto beløb. Beløbet skal dække kost i weekender, hvor eleven spiser på skolen.

Til skolen skal arbejdsgiveren betale for elevens kost på hverdage samt logi.

 

Til elever der ikke bor på skolen, betales SKATs takst for et dagligt måltid (delvis kost) + et tillæg på kr. 6,77 x 5 dage x antal skoleuger. Eleven skal have feriepenge og pension af kosten. Disse lønandele skal stå på lønsedlen, og beskattes som al anden løn.

 

Transportudgifter

Til elever der ikke bor på skolen, men har mindst 10 km til skolen, udbetaler arbejdsgiveren et a conto beløb. Beløbet skal være så stort at eleven kan købe månedskort/10-turs kort til bus eller tog for hele skoleperioden. Benyttes andet transportmiddel udbetales kr. 0,67 pr. km.

 

Til elever der i skoleperioden bor på skolen udbetaler arbejdsgiver et a conto beløb til dækning af transportudgifter i forbindelse med hjemrejse i weekender og skoleferier.

Stk. 2. Under skoleopholdet

Eleven er afgivet til skolen
Under henvisning til overenskomstens § 5, stk. 1, må elever ikke hjemkaldes under skoleophold til arbejde i virksomheden.

Hvis skolen er lukket på hverdage omkring jul, påske eller pinse, skal eleven møde på virksomheden, hvis der er åbent. Eleven har kun mødepligt hvis skoleperioden forlænges med lukkedagene. Samlet set må arbejdstid på virksomheden samt skoletid ikke være længere end normal arbejdstid (37 timer pr. uge).

Løn i skoleperioder
Arbejdsgiver betaler fuld sædvanlig løn i skoleperioder, og dækker samtlige undervisningsudgifter.

Lærebøger
Skolen udleverer lærebøger, som arbejdsgiveren betaler. Lærebøgerne er elevens ejendom efter afsluttet uddannelse.
 

Stk. 3. Efter skoleperioden

Dokumentation
Eleven skal dokumentere transportudgifter, og tilbagebetale evt. for meget udbetalt a conto.

Elever, der har boet på skolen
Efter skoleperiodens afslutning skal eleven dokumentere overfor arbejdsgiveren, hvor meget kost der er betalt for under skoleperiodens weekends, og tilbagebetale evt. for meget udbetalt a conto.

Elever der har boet på skolen, får betalt transportudgifter mellem skole og egen bopæl i forbindelse med weekend og ferie, hvis der er over 10 km mellem skole og bopæl.