26Støtte fra Kompetenceudviklingsfonden

Elever, beskæftiget på overenskomstdækkede virksomheder, har efter 9 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at søge om støtte fra Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

 

Støtten kan udgøre et tilskud til faktisk afholdte kursusomkostninger i forbindelse med elevens fritidsuddannelse.

Se også www.pension.dk/uddannelsesfonde.