27Ferie

Stk. 1. Ferieregulativet

Der henvises til Ferieregulativet i § 41. Elever er omfattet af Ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse efter lovens almindelige regler.

Herudover gives elever særlig ferieret i de første ansættelsesår, jf. Ferieregulativets stk. 4, afsnit 5 og stk. 8, afsnit 3.

Holder en virksomhed lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, giver arbejdsgiveren eleven løn for de feriedage, for hvilke de ikke har optjent feriegodtgørelse.

Ferie i det 1. og 2. hele ferieår
Elever har ret til ferie i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedage, betaler arbejdsgiveren eleven løn i de resterende dage.
Er læreforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, gælder det samme for dette ferieår.

Er læreforholdet påbegyndt efter 1. juli i et ferieår, har eleven ret til ferie med løn i 5 dage.

For elever indbetaler virksomheden feriegodtgørelse til Hotel- og Restauranterhvervets Feriefond i henhold til ferieregulativet.
 

Stk. 2. Receptionistelever

Receptionistelever er som undtagelse herfra omfattet af Funktionærloven, og har dermed krav på ferie med løn samt ferietillæg på 1 %. I ferie med løn indgår kostværdien.