31Lokalaftaler

Stk. 1. Definition

Ved lokalaftaler forstås en skriftlig aftale indgået lokalt på virksomheden.

Virksomheder, der ikke har overenskomst med 3F Privat Service, Hotel og Restauration ved, f.eks. medlemskab af HORESTA Arbejdsgiver, tiltrædelseserklæring eller lokaloverenskomst, har ikke mulighed for at tilpasse overenskomsten ved at indgå lokalaftaler.
 

Stk. 2. Lokalaftale med tillidsrepræsentant

Lokalaftale kan indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller 3F’s lokalafdeling[1].


Stk. 3. Lokalaftale med medarbejderne

På virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter inden for den enkelte faggruppe, kan lokalaftale indgås mellem ledelsen og et flertal af de organiserede medarbejdere. Lokalaftalen skal fremsendes til 3F’s lokalafdeling og HORESTA Arbejdsgiver. Er der ikke gjort skriftlig indsigelse overfor virksomheden inden 14 dage efter modtagelsen, er lokalaftalen at betragte som godkendt, medmindre lokalafdelingen inden samme frist har anmodet virksomheden om afholdelse af et møde med medarbejderne
 

Stk. 4. Opsigelse

Lokalaftaler kan til enhver tid skriftlig opsiges til bortfald til en måneds udgang med et gensidigt varsel på 3 måneder.