32Tillids-/elevrepræsentantregler

Stk. 1. Regler

Se regler om tillidsrepræsentanter i hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.
 

Stk. 2. Valgbarhed

Elever kan ikke vælges som tillidsrepræsentant.
 

Stk. 3. Afstemning

Elever, der er medlem af 3F Privat Service, Hotel og Restauration, kan deltage i afstemningen ved valg af tillidsrepræsentant.
 

Stk. 4. Elevrepræsentant

På virksomheder, der har 4 eller flere elever inden for elevoverenskomstens område, har eleverne ret til at vælge en elevrepræsentant efter reglerne i stk. 3. Elevrepræsentanten deltager i SU, og skal høres i forbindelse med relevante uddannelsesspørgsmål for dem.

Godkendelse
Den lokale 3F-afdeling tilsendes valglisten/-erne, og valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F Privat Service, Hotel og Restauration og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget.

Indsigelse
Arbejdsgiveren har, senest 14 dage efter valget er kommet til dennes kendskab, mulighed for at gøre indsigelse mod det foretagne valg til 3F Privat Service, Hotel og Restauration."