38Renholdelsespligt

Stk. 1. Renholdelsespligt

Eleven har pligt til renholdelse af personligt værktøj og skuffer samt maskiner, som det sædvanemæssigt tilkommer det faglærte personale at renholde.
 

Stk. 2. Rengøring

Rengøring og vask, udover det i stk. 1 angivne, er eleven uvedkommende. Undtaget herfra er caterelever (der henvises til uddannelsesbekendtgørelserne).
 

Stk. 3. Knive og forstykker

Slibning af knive påhviler forretningen.

Der udleveres mindst 2 forstykker til hver elev dagligt.