5Arbejdstiden

Stk. 1. Arbejdstiden

Skoletid er at regne som arbejdstid.
 

Stk. 2.

Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4 ugers turnus, medmindre en kortere eller længere turnusperiode skriftligt aftales lokalt på virksomheden[1]. Turnusperioden kan dog maksimalt udgøre 13 uger.

Spisepause
Den daglige arbejdstid tillægges ½ times daglig spisepause.[1] Se § 31. Såfremt aftale om anden turnusperiode indgås, skal den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgøre 37 timer.

Stk. 3. Maksimale ugentlige timetal

Der kan i den enkelte uge maksimalt vagtplaneres 50 timers effektiv arbejdstid. Dog kan der aldrig i 2 på hinanden følgende uger vagtplaneres mere end 86 timers effektiv arbejdstid.
 

Stk. 4. Overarbejde

Arbejdstiden påføres vagtplanen og beordret arbejde, ud over det i stk. 1 og 2 nævnte timetal, betales som overarbejde, medmindre det er opstået som følge af vagtbytte.
 

Stk. 5. Arbejdstidens deling

Den daglige arbejdstid kan ikke deles.
 

Stk. 6. Arbejdsdagens længde

Den maksimale daglige arbejdstid for elever under 18 år må ikke overstige 10 timer, inkl. eventuelt overarbejde. Den maksimale daglige arbejdstid for elever over 18 år må normalt ikke overstige 11 timer, inkl. eventuelt overarbejde. Den daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer inkl. pauser.
 

Stk. 7. Natarbejde og helbredskontrol

Natarbejdere er elever, der inden for natperioden kl. 23.00 til kl. 06.00:

a)   Normalt udfører mindst 3 timer af den daglige arbejdstid i natperioden eller
b)   Udfører mindst halvdelen af den årlige arbejdstid i natperioden

Der henvises til protokollat om natarbejde og helbredskontrol i afsnit 14.

Ved fast natarbejde efter kl. 24 ydes kompensation i form af nedsat arbejdstid med fuld månedsløn, idet arbejdstiden nedsættes med 8 timer på 4 uger.