6Vagtplan

Stk. 1. Vagtplan

Virksomheden fastlægger arbejdstiden.
Virksomheden laver en vagtplan med den daglige arbejdstids begyndelse og sluttidspunkt for hver elev. Spisepauser skal stå på vagtplanen. Virksomheden udleverer en kopi af vagtplanen, medmindre eleven via andet medie har mulighed for at se sin vagtplan og eventuelle ændringer heraf.
 

Stk. 2. Varsler

Vagtplanen lægges i videst mulig udstrækning i samråd med tillidsrepræsentanten/elevrepræsentanten eller eleverne. Vagtplanen skal omfatte mindst 4 uger[1], men kan ændres med 2 ugers varsel - dog med én uges varsel, når tvingende omstændigheder gør det nødvendigt.
[1] Uanset hvilken turnusperiode, der er aftalt, skal vagtplanen altid mindst omfatte 4 uger.

Stk. 3. Selskabslokaler (Serveringspersonale)

I forretninger (selskabslokaler), som på grund af arbejdets skiftende art ikke kan udarbejde vagtplan forlods, føres liste over arbejdstiden for hver enkelt.