7Overarbejde

Stk. 1.

Elever må kun i sjældne tilfælde udføre overarbejde.
 

Stk. 2.

Overarbejde må ikke være vagtplaneret.
 

Stk. 3. Varsling af overtid

Eventuelt overarbejde skal varsles i god tid og så vidt muligt dagen før. Herfra undtaget force majeure, sygdom eller lignende. Overarbejde foranlediget af forudbestilte selskaber skal varsles senest dagen før. For manglende varsel betales kr. 35,80, pr. 1. marts 2018 kr. 36,37 og pr. 1. marts 2019 kr. 36,95..
 

Stk. 4. Overarbejde og vagtplan

Arbejdstiden fordeles på vagtplanen over en 4 ugers turnus, og arbejde herudover betragtes som overarbejde.